Naš mali avto – Avtomobilska industrija

Slovenci prvi v Evropi po izdatkih gospodinjstev za osebno mobilnost

V publikaciji Naš mali avto smo se osredotočili na podatke o osebnih avtomobilih. Predstavili smo življenjsko pot osebnega avtomobila od njegove izdelave v proizvodnem obratu do statusa izrabljenega avtomobila in njegove morebitne predelave.

  • 24. 3. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Življenjska pot osebnega avtomobila se začne v proizvodnem obratu, kjer avto proizvedejo. Avtomobilska industrija v Sloveniji je v letu 2015 ustvarila s prodajo proizvedenih osebnih avtomobilov skoraj milijardo evrov prihodka. Večino proizvedenih avtomobilov izvozimo, največ v Nemčijo, Francijo in Italijo, največ osebnih avtomobilov uvozimo iz Koreje, Nemčije in Francije. 

V Sloveniji je bilo v 2015 registriranih nekaj več kot milijon osebnih avtomobilov, in po stopnji motorizacije se je tako Slovenija med preostalimi članicami EU-28 uvrstila na 9. mesto. 

Lastniki avtomobilov so bili v 2015 v večjem odstotku moški. Najpogostejša znamka avtomobila je bila Renault, sledili sta znamki Volkswagen in Opel.

Slovenski vozni park je precej star, saj je bilo v 2015 največ avtomobilov starih najmanj 12 let.

Imeti avto je udobje, za marsikoga pa nujnost, in z obojim so povezani tudi stroški. Poleg vsakoletnih izdatkov, ki jih imamo, da avto sploh lahko uporabljamo, sta precejšen strošek tudi gorivo in vzdrževanje. Kljub temu je bila Slovenija po deležu izdatkov gospodinjstev za osebno mobilnost v 2015 prav v evropskem vrhu (16 %).

Osebni avtomobili so v 2013 opravili 86 % vseh potniških kilometrov. Cestni promet je zato tudi velik onesnaževalec okolja in precejšen okoljski problem; v 2014 je bilo namreč kar 99 % vseh prometnih emisij CO2 v ozračje posledica cestnega prometa.

Življenjska pot osebnega avtomobila se konča, ko nam avto ne služi več. Število izrabljenih avtomobilov se v zadnjih letih nekoliko zmanjšuje.

Celotno publikacijo si lahko ogledate na tej povezavi. Publikacija v angleškem jeziku izide 10. 4. 2017.
 

Izdatki gospodinjstev za osebno mobilnost, izbrane države EU-28, 2015
Izdatki gospodinjstev za osebno mobilnost, izbrane države EU-28, 2015
Vir: EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat, 10. 2. 2017)
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.