Svetovni dan poezije

V zadnjem desetletju smo v Sloveniji izdali povprečno 245 naslovov izvirne slovenske poezije na leto

Ob svetovnem dnevu poezije: V 2015 je v Sloveniji izšlo 298 naslovov pesniških knjig, od tega je bilo 78,5 % naslovov slovenskih avtorjev. 46 naslovov je bilo namenjenih otrokom in mladini.

  • 14. 3. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

UNESCO je leta 1999 razglasil 21. marec za svetovni dan poezije – tudi zato, da bi izrazil podporo jezikovni raznolikosti v pesniškem izražanju in tako še dodatno opogumil uporabo ogroženih jezikov. To pa ni vse: zaznamovanje svetovnega dne poezije naj bi povrnilo pomen tradicionalnemu branju poezije, spodbudilo poučevanje o poeziji in znova vzpostavilo dialog med poezijo in drugimi umetnostmi, predvsem pa obudilo zavedanje, da poezija ni neka zastarela oblika umetnosti, ampak ena tistih, ki daje identiteto celotni družbi. Irina Bokova, generalna direktorica UNESCA, je ob letošnjem dnevu poezije med drugim zapisala:  “S poklonom moškim in ženskam, katerih edini instrument je svobodni govor, ki tako mislijo in delujejo, UNESCO priznava vrednost poezije kot simbol ustvarjalnosti človeškega duha.”

Društvo slovenskih pisateljev bo svetovni dan poezije zaznamovalo z dogodkom, ki so ga poimenovali »Na oblakih poezije«. Ta bo na javnem prostoru – na Prešernovem trgu v Ljubljani – in se bo začel ob 14. uri. Na pesniškem branju se bodo predstavile mlade slovenske pesnice in pesniki z že prepoznavnimi poetikami.

Poezija v slovenski knjižni proizvodnji 

Slovensko knjižno proizvodnjo statistično spremljamo tudi po književnih vrstah in zvrsteh in o tem tudi objavljamo podatke od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Med vsemi naslovi knjig, ki so bile izdane od leta 1972 do leta 2015, je bilo od 16 % (1974 in 1992) do 31 % (2015) naslovov leposlovnih del. Samo naslovov pesniških knjig, vključno z naslovi pesniških knjig za otroke in mladino, pa je bilo v zadnjih nekaj več kot štirih desetletjih med vsemi naslovi leposlovnih del od 13 % (1975) do 32 % (1993).

Število naslovov izdanih pesniških knjig vsako leto višje 

Hitri pregled pokaže, da izide skoraj vsako leto več pesniških knjig s poezijo. V letu 1972 je npr. v Sloveniji izšlo 78 naslovov pesniških del, v letu 1991 so izšla 104 taka dela (v 1991 je prvič izšlo več kot sto naslovov poezije),  v 1999 jih je prvič izšlo čez 200 (216); več kot 300 naslovov knjig poezije je po podatkih NUK-a izšlo doslej v letih 2009 (365), 2010 (328) in 2011 (326). V obdobju 2012–2015 se je število naslovov izdanih pesniški del v posameznem letu ponovno spustilo pod tristo.

Podrobnejši pregled razkrije, da je bilo med naslovi pesniških del, izdanimi v približno zadnjih štirih desetletjih, v povprečju v večini let okrog 85 % naslovov izvirne slovenske poezije; v letih 1983 in 1996 nismo izdali nobenega naslova prevodne (tuje) poezije, v letu 1993 pa je bil odstotek naslovov izdane izvirne slovenske poezije najnižji; znašal je okrog 60 %.
Vse to lahko izrazimo tudi drugače, na primer s številom izdanih naslovov pesniških del na 100.000 prebivalcev: v sedemdesetih in v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo izdanih povprečno 4,0 naslova na 100.000 prebivalcev, v devetdesetih 7,1, v prvem desetletju tega stoletja 11,1 in v obdobju 2011–2015 pa povprečno 14,3 naslova.

Poezija za otroke in mladino

Otroška in mladinska poezija, ki je izhajala v preteklem približno 40-letnem obdobju, je bila v glavnem izvirna slovenska, kar v devetnajstih letih tega obdobja pa slovenske založbe niso izdale celo nobenega naslova prevoda otroške ali mladinske poezije, temveč le izvirna domača dela. Število izdanih pesniških del za otroke in mladino se je v tem obdobju gibalo od le 6 naslovov do 88 (v letu 2010); v letu 2015 pa je bilo izdanih 46 naslovov, med temi 30 izvirne slovenske poezije za otroke ali mladino.

_______________________________________________________________________________________
Ali ste vedeli?

Od leta 1947, odkar se podeljujejo Prešernove nagrade, je bilo med nagrajenci 29 pesnikov, od tega ena pesnica: 13 pesnikov je dobilo to visoko priznanje za določeno pesniško zbirko, 15 pesnikov in edina pesnica pa za pesniški opus. Dva priznanja nista sprejela.

 
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.