Povprečne mesečne plače, Slovenija, januar 2017

Povprečna mesečna bruto plača za januar 2017 za 3,7 % nižja od plače za december 2016

Povprečna mesečna bruto plača za januar 2017 je znašala 1.592,15 EUR. Od plače za prejšnji mesec je bila nominalno za 3,7 % nižja, in sicer predvsem zaradi nižjega deleža izrednih izplačil v bruto plači v primerjavi z decembrom 2016.

  • 15. 3. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača za januar 2017 nižja od plače za december 2016
Povprečna mesečna bruto plača za januar 2017 je znašala 1.592,15 EUR; v primerjavi s plačo za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 3,7 %, realno pa za 3,1 %. Povprečna mesečna neto plača za januar 2017 je znašala 1.039,12 EUR in je bila nominalno za 3,3 %, realno pa za 2,7 % nižja od plače za prejšnji mesec.

Plača za januar 2017 je bila v primerjavi s plačo za december 2016 nižja predvsem zato, ker so bila s plačo za december 2016 izplačana bistveno višja izredna izplačila (13. plače in božičnice) kot s plačo za januar 2017.

V primerjavi s plačo za januar 2016 je bila povprečna mesečna plača za januar 2017 višja, in to v bruto znesku za 2,1 %, v neto znesku pa za 2,3 %.

Razlika med povprečno mesečno plačo za januar 2017 in tisto za december 2016 v javnem sektorju manjša kot v zasebnem sektorju
Povprečna mesečna neto plača za januar 2017 je bila v primerjavi s plačo za december 2016 v obeh sektorjih nižja: v zasebnem sektorju za 3,7 %, v javnem sektorju pa za 2,7 %.

Povprečna mesečna plača za januar 2017 nižja od plače za december 2016 v večini dejavnosti
V povprečju je bila mesečna neto plača za januar 2017 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.451,88 EUR) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.449,68 EUR), najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (727,77 EUR).

Povprečna mesečna neto plača za januar 2017 je bila nižja od plače za prejšnji mesec, tj. za december 2016, v večini dejavnosti; razlika je bila najopaznejša v dejavnosti promet in skladiščenje (za 10,3 %).


Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, januar 2017
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, januar 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
I 2017Ø I-I 2017Ø XI 2016-I 2017I 2017
XII 2016
I 2017
I 2016
Ø I-I 2017
Ø I-I 2016
EURindeks
Bruto1.592,151.592,151.644,5896,3102,1102,1
Javni sektor1.859,231.859,231.882,3897,0101,5101,5
  od tega sektor država1.853,831.853,831.858,2398,9101,3101,3
Zasebni sektor1.457,091.457,091.525,0895,8102,9102,9
Neto1.039,121.039,121.066,8796,7102,3102,3
Javni sektor1.203,351.203,351.213,9297,3101,7101,7
  od tega sektor država1.202,871.202,871.203,4598,9101,4101,4
Zasebni sektor956,07956,07992,9896,3103,1103,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za januar 2017 bodo objavljeni 27. marca 2017 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.