Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, januar 2017

V januarju 2017 več kot 629.000 prenočitev turistov, 5 % več kot v januarju 2016

V januarju 2017 so v turističnih nastanitvenih objektih našteli več kot 629.000 turističnih prenočitev, 5 % več kot v januarju 2016. Prihodov domačih turistov je bilo za 2 % manj, njihovih prenočitev pa za 1 % več, prihodov tujih pa za 13 % več, njihovih prenočitev pa za 10 % več kot januarja 2016.

  • 28. 2. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Domači turisti v januarju 2017 ustvarili 2 % manj, tuji pa za 10 % več prenočitev kot v januarju 2016
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v januarju 2017 zabeleženih skoraj 232.000 prihodov turistov in več kot 629.000 njihovih prenočitev, to je za 9 % več prihodov in za 5 % več prenočitev kot v januarju 2016. Prihodov domačih turistov je bilo za 2 % manj, a so kljub temu ustvarili za 1 % več prenočitev. Prihodov tujih turistov je bilo za 13 % več, njihovih prenočitev pa za 10 % več kot v januarju 2016.

Tuji turisti opravili 63 % vseh prenočitev v januarju 2017, od teh največ italijanski in hrvaški turisti
Domači turisti so v januarju 2017 ustvarili 37 % turističnih prenočitev v Sloveniji, tuji pa 63 %. Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v decembru 2016 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili Italija (več kot 101.000 ali 25 %), Hrvaška (22 %), Avstrija (9 %), Srbija (6 %), Ruska federacija in Bosna in Hercegovina (vsaka po 4 %).                                 

Več turističnih prenočitev kot v januarju 2016 so v januarju 2017 ustvarili turisti z vseh ključnih trgov: turisti iz Ruske federacije za 24 % več, iz Bosne in Hercegovine za 21 % več, iz Hrvaške za 20 % več, iz Avstrije za 11 % več, turisti iz Italije za 2 % več in iz Srbije prav tako za 2 % več.

V hotelih skoraj 460.000 turističnih prenočitev, 7 % več kot v januarju 2016
V hotelih je bilo v januarju 2017 ustvarjenih skoraj 460.000 ali 73 % vseh prenočitev turistov, v apartmajskih in počitniških naseljih 6 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah pa 5 % vseh prenočitev turistov.

V zasebnih sobah, apartmajih, hišah se je število turističnih prenočitev glede na januar 2016 povečalo za 8 %, v hotelih pa za 7 %. V apartmajskih in počitniških naseljih pa se je število turističnih prenočitev glede na januar 2016 zmanjšalo za 11 %.

66 % vseh turističnih prenočitev v januarju 2017 ustvarjenih v zdraviliških in gorskih občinah
Največ prenočitev turistov so v januarju 2017 zabeležile zdraviliške občine (38 % ali  več kot 237.000), za njimi  gorske občine (28 % ali skoraj 179.000), občina Ljubljana (10 %) in obmorske občine (9 %).

V vseh vrstah turističnih občin je bilo v januarju 2017 ustvarjenih več prenočitev turistov kot v januarju 2016: v občini Ljubljana za 10 %, v gorskih občinah za 9 %, v obmorskih občinah  za 4 % ter v zdraviliških občinah za 2 %.

Več podatkov na podatkovnem portalu SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in o prihodih in prenočitvah turistov po državah so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, januar 2017
Grafikon 2: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, januar 2017
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, januar 2017
Grafikon 3: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, januar 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, januar 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
I 2017I 2017
I 2016
I 2017I 2017
I 2016
število
indeks
število
indeks
Skupaj231.696108,8629.273105,3
Domači79.689101,4230.08297,6
Tuji152.007113,1399.191110,3
  od tega
  iz Italije40.596104,4101.193101,9
  iz Hrvaške29.437123,488.046119,7
  iz Avstrije14.777118,137.891110,9
  iz Srbije9.106103,225.325101,6
  iz Ruske federacije2.854120,816.355123,9
  iz Bosne in Hercegovine5.034118,515.701120,9
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Tabela 2: Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin, januar 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
I 2017I 2017
I 2016
I 2017I 2017
I 2016
število
indeks
število
indeks
Skupaj231.696108,8629.273105,3
Zdraviliške občine73.360106,5237.429101,8
Gorske občine59.739111,5178.735108,9
Obmorske občine19.909107,358.038104,0
Ljubljana35.118111,863.675109,6
Mestne občine25.739105,156.797104,3
Druge občine17.831111,334.599108,4
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji. V letnih podatkih pa so upoštevani tudi ti nastanitveni objekti.

Začasni podatki se objavljajo najpozneje konec tekočega meseca za prejšnji mesec.
Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu v celoti objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.