Zakol živine v klavnicah, Slovenija, 2016

V slovenskih klavnicah zaklali v 2016 približno 5.000 govedi več kot v letu 2015

V slovenskih klavnicah so v letu 2016 zaklali približno 1.400 konj, 117.000 glav govedi, 258.000 prašičev, 10.000 ovc, 700 koz, 14.000 kuncev in 36.000.000 kljunov perutnine.

  • 28. 2. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V letu 2016 so zaklali približno 1.400 konj ali približno za 2 % več kot v prejšnjem letu (to pomeni približno 30 živali več), približno 258.000 prašičev ali približno 8 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 18.000 živali več), približno 10.000 ovc ali približno 8 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 700 živali več), približno 700 koz ali približno za 16 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 100 živali več), približno 14.000 kuncev ali približno za 25 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 3.000 živali več) in približno 36.000.000 kljunov perutnine ali točno za 8 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 2.700.000 živali več) ter približno 117.000 glav govedi ali približno za 4 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 5.000 živali več).

Spremembe v masah v letu 2016 zaklanih živali v primerjavi z letom 2015 so sorazmerne spremembam v deležih števila zaklanih živali.

Podrobnejši podatki in komentar so na voljo v priponkah.

Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Tabela 1: Zakol živine v klavnicah, Slovenija
Zaklane živaliMasa očiščenih trupovPovprečna masa očiščenih trupov
20162016
2015
20162016
2015
20162016
2015
številoindekstindekskgindeks
Konji1.417101,9319100,5224,8798,7
Govedo116.952104,435.656106,2304,88101,7
Prašiči257.747107,722.686111,488,02103,4
Ovce9.799108,3124110,712,66102,2
Koze730115,77100,69,5886,9
Kunci13.925124,919129,31,35103,6
Perutnina35.985.978108,064.006108,91,78100,9
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatke o zakolu v večjih klavnicah pridobimo z mesečnim statističnim raziskovanjem Zakol v klavnicah. Podatke o zakolu v manjših klavnicah pridobimo od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), podatke o zakolu goveda pa iz Centralnega registra govedi (CRG), ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.