Povprečne mesečne plače, Slovenija, december 2016

Povprečna mesečna bruto plača za december 2016 za 2,0 % nižja od plače za november 2016

Povprečna mesečna bruto plača za december 2016 je znašala 1.653,67 EUR. Od plače za november 2016 je bila za 2,0 % nižja, in sicer predvsem zaradi nižjega deleža izrednih izplačil. Povprečna mesečna bruto plača za 2016 je bila v primerjavi s plačo za 2015 realno višja za 1,9 %.

  • 15. 2. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača za 2016 višja od plače za 2015
Povprečna mesečna bruto plača za december 2016 je znašala 1.653,67 EUR; v primerjavi s plačo za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 2,0 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna mesečna neto plača za december 2016 je znašala 1.074,27 EUR in je bila nominalno za 1,2 %, realno pa za 0,7 % nižja od plače za prejšnji mesec.

Znižanje povprečne mesečne plače za december 2016 glede na november 2016 je bilo pretežno posledica manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

Povprečna mesečna plača za 2016 je v bruto znesku znašala 1.584,66 EUR, v neto znesku pa 1.030,16 EUR. Od povprečne mesečne plače za 2015 je bila višja, nominalno za 1,8 % (v bruto znesku) oziroma za 1,7 % (v neto znesku), realno pa za 1,9 % (v bruto znesku) oziroma za 1,8 % (v neto znesku).

Povprečna mesečna plača za 2016 višja od plače za 2015 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna mesečna neto plača za december 2016 je bila v primerjavi s plačo za november 2016 v zasebnem sektorju nižja za 3,6 %, v javnem sektorju pa višja za 3,0 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 2,0 %).

Povprečna mesečna neto plača za 2016 je v javnem sektorju znašala 1.185,60 EUR, v zasebnem sektorju pa 950,65 EUR; v primerjavi s prejšnjim letom se je v obeh sektorjih zvišala, in sicer v javnem sektorju za 2,0 %, v zasebnem sektorju pa za 1,6 %.

Najvišjo povprečno mesečno plačo za 2016 prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za december 2016 so prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.532,26 EUR), najnižjo pa zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (736,66 EUR). Podobne ugotovitve veljajo tudi za celotno leto 2016.

Povprečna mesečna neto plača za december 2016 se je v primerjavi s plačo za prejšnji mesec najizraziteje znižala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 6,7 %) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 5,8 %), najizraziteje zvišala pa v dejavnosti promet in skladiščenje (za 11,8 %). V primerjavi s plačo za 2015 se je povprečna mesečna neto plača za 2016 najizraziteje zvišala v dejavnostih javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (za 4,1 %).

Povprečna mesečna neto plača za 2016 višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji in jugovzhodni Sloveniji
Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za 2016 so prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer je znašala 1.118,06 EUR, to je za 8,5 % več od slovenskega povprečja; višjo neto plačo od slovenskega povprečja so prejeli le še zaposleni v jugovzhodni Sloveniji. V primerjavi s plačo za 2015 se je povprečna mesečna neto plača za 2016 zvišala v vseh statističnih regijah; najbolj v koroški (za 2,5 %) in goriški (za 2,2 %) statistični regiji, najmanj pa v primorsko-notranjski statistični regiji (za 0,7 %).
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2016
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija1)
XII 2016Ø I-XII 2016Ø X-XII 2016XII 2016
XI 2016
XII 2016
XII 2015
Ø I-XII 2016
Ø I-XII 2015
EURindeks
Bruto1.653,671.584,661.636,5198,0103,7101,8
Javni sektor1.917,301.835,981.876,79102,5103,2102,3
  od tega sektor država1.874,381.828,951.855,64101,5101,7103,6
Zasebni sektor1.521,531.456,101.516,1095,3104,2101,7
Neto1.074,271.030,161.060,6398,8103,7101,7
Javni sektor1.237,351.185,601.208,75103,0103,3102,0
  od tega sektor država1.215,671.184,781.200,14102,0101,9103,1
Zasebni sektor992,53950,65986,4096,4104,2101,6
1) Za obdobja pred novembrom 2015 so uporabljeni preračunani podatki zaradi spremembe v virih podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za december 2016 bodo objavljeni 27. februarja 2017 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.
 
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.