Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, december 2016

Blagovna menjava v letu 2016 najvišja v zadnjih letih

Slovenija je v 2016 izvozila za skoraj 25 milijard EUR blaga (ali za 4,0 % več kot v 2015), uvozila pa ga je za dobrih 24 milijard EUR (ali za 3,3 % več kot v 2015).

  • 9.2.2017
  • |
  • začasni podatki

Izvoz in uvoz v decembru 2016 višja kot v decembru 2015

Vrednost blagovne menjave v decembru 2016 je bila ena nižjih v tem letu: vrednost izvoza (1.974,7 milijona EUR) se je uvrstila na deseto mesto (nižja sta bila le še januarski in avgustovski izvoz), vrednost uvoza (1.955,9 milijona EUR) pa na deveto mesto (pred vrednosti v februarju, avgustu in januarju). V primerjavi z decembrom 2015 pa je bila vrednost blagovne menjave v decembru 2016 višja: izvoz za 6,6 %, uvoz pa za 1,1 %. Glede na vrednost povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v letu 2015 je bila vrednost izvoza v decembru 2016 za 1,0 % nižja, vrednost uvoza pa za 0,7 % višja. 

Pri blagovni menjavi s tujino je bil v decembru 2016 zabeležen presežek v vrednosti 18,8 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 101,0-odstotna.

Izvoz v decembru 2016 v obe skupini držav višji kot v decembru 2015

Slovenija je v decembru 2016 ustvarila 72,1 % vsega izvoza in 79,9 % vsega uvoza s trgovanjem z državami članicami EU. V te države je v omenjenem obdobju izvozila za 1.424,2 milijona EUR blaga (ali za 6,6 % več kot v decembru 2015), uvozila iz teh držav pa za 1.562,3 milijona EUR blaga (ali za 0,5 % manj kot v decembru 2015). Decembrski izvoz v države članice EU je bil vrednostno drugi najnižji, uvoz pa tretji najnižji v letu 2016.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v decembru 2016 izvozila za 550,5 milijona EUR blaga (ali za 6,3 % več kot v decembru 2015), od tam pa uvozila za 393,6 milijona EUR blaga (ali za 8,0 % več kot v decembru 2015). Decembrski izvoz v omenjene države je bil najvišji v letu 2016, uvoz pa četrti najvišji v tem letu.

Pri blagovni menjavi z državami članicami EU v letu 2016 sta bili tako pri izvozu kot pri uvozu najpomembnejši trgovinski partnerici Nemčija in Italija, z državami nečlanicami pa pri izvozu Srbija in Rusija, pri uvozu pa Kitajska in Srbija.

Vrednost blagovne menjave v 2016 višja kot v 2015

Slovenija je v letu 2016 izvozila za 24.903,1 milijona EUR blaga (ali za 4,0 % več kot v letu 2015), uvozila pa za 24.064,5 milijona EUR blaga (ali za 3,3 % več kot v letu 2015). Pokritost uvoza z izvozom v tem obdobju je bila 103,5-odstotna, presežek v blagovni menjavi s tujino pa je znašal 838,6 milijona EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je bil izkazan le v dveh mesecih leta 2016, v avgustu in novembru.

Vrednost blagovne menjave v letu 2016 je bila najvišja v zadnjih letih. Izvoz je že leta 2011 presegel predkrizno raven iz leta 2008 in od takrat neprenehoma raste, uvoz pa je raven iz leta 2008 presegel šele v letu 2015. Slovenija večino blagovne menjave ustvari z državami članicami EU, a izkazuje hkrati tudi primanjkljaj v blagovni menjavi s temi državami. Ta se v zadnjih letih zmanjšuje. V blagovni menjavi z državami nečlanicami pa je imela Slovenija v zadnjih letih presežek, in ta se je nadaljeval tudi v letu 2016.

Grafikon 1: Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2015=100), Slovenija
Grafikon 1: Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2015=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Tabela 1: Izvoz in uvoz blaga, december 2016, Slovenija
XII 2016I–XII 2016XII 2016
XII 2015
I–XII 2016
I–XII 2015
1.000 EURindeks
Izvoz1.974.69124.903.099106,6104,0
EU-281.424.19719.016.340106,6103,4
države nečlanice EU550.4945.886.759106,3106,2
Uvoz1.955.90624.064.453101,1103,3
EU-281.562.26019.479.72199,5103,6
države nečlanice EU393.6464.584.732108,0102,0
Saldo menjave18.785838.646-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %101,0103,5-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za leto 2016 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni junija 2017.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.