Svetovni dan radia

2015: blizu 70 odstotkov radijskega programskega časa namenjenega glasbi

V Sloveniji je v 2015 delovalo okrog 90 radijskih programov. Ponudili so nam več kot 493.000 ur različnih radijskih vsebin. 28 programov je predvajalo regionalne, 53 programov pa lokalne vsebine.  

  • 3. 2. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

13. februar je izbrala za svetovni dan radia Generalna skupščina Združenih narodov – na ta dan leta 1946 je bil namreč ustanovljen radio Združenih narodov. Radio se je ves čas razvijal in prilagajal in danes ponuja številne nove oblike vzajemnega sodelovanja s poslušalci: »Radio nas obvešča in oblikuje s pomočjo razvedrila, informacij in s soudeležbo poslušalcev. Če imaš radio, nisi nikoli sam – v radiu imaš vedno prijatelja,« piše UNESCO ob tej priložnosti.

Pred četrt stoletja in več

Leta 1946 so bile v Sloveniji 3 radijske organizacije, in te so v tistem letu skupaj predvajale 8.919 ur radijskega programa. Razvoj v nadaljnjih 45 letih ni bil povsem enakomeren: po zastoju v poznih šestdesetih do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja je število radijskih organizacij v Sloveniji do leta 1991 naraslo na 22, in te so tedaj pripravile skupaj 10-krat več programa kot prej omenjene v letu 1946: 88.304 ure.

Zadnji podatki o radijskih programih, ki so nam na voljo, se nanašajo na leto 2015: v tem letu je v Sloveniji delovalo 86 radijskih programov (nekateri med njimi so bili vključeni v radijske mreže), od teh jih je bilo 34 s statusom posebnega pomena. Vsi skupaj so tedaj predvajali 539.213 ur programa iz matičnega studia, od tega 493.450 ali približno 92 % ur različnih zvrsti pripravljenega programa, kar je skoraj šestkrat več kot leta 1991, tj. na začetku samostojne poti države Slovenije;  preostalo so bili oglasi in promocijski ali podoben program.

Glasba je prva 

Od zvrsti predvajanega radijskega programa (brez oglasnega in promocijskega programa) je v 2015 daleč največji del – več kot 68 % – zavzemal glasbeni program: od tega je bilo 89 % zabavne in popularne glasbe, preostalo sta bili resna glasba (2 %) in druga glasba (9 %).

Razvedrilnemu programu je bilo tedaj odmerjenega nekaj več kot 11 %,  govornemu programu blizu 18 % (sem spada ves informativni program, kultura, znanost, izobraževalni in igrani program ter pogovorne oddaje) in športu nekaj več kot odstotek programskega časa.

Radio poslušamo tudi prek spleta

Radijske organizacije ponujajo še dodatne storitve, najpogosteje spletno stran in prometne informacije; prve je v 2015 ponujalo 52, druge 42 radijskih organizacij. Ko smo v 2014 vprašali redne uporabnike interneta, stare 16–74 let, ali poslušajo spletne radijske postaje, nam je pritrdilno odgovorilo 42 % od teh (za primerjavo: 40 ali več % poslušalcev spletnih radijskih postaj med rednimi uporabniki interneta so od držav članic EU poleg Slovenije imele le še Grčija, Švedska in Nizozemska); med 16–24-letniki jih je bilo  57 %, med 55–74-letniki pa 25 %. Med vsemi prebivalci Slovenije v starosti 16–74 let pa jih je bilo skoraj 30 %. 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.