Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, januar 2017

Letna rast cen v januarju 2017 1,3-odstotna, na mesečni ravni deflacija (−0,6 %)

Po triletnem obdobju nizke inflacije smo imeli v  januarju 2017 na letni ravni 1,3-odstotno inflacijo, h kateri so največ prispevali dražji naftni derivati. Na mesečni ravni pa smo imeli −0,6-odstotno inflacijo. 

  • 6.2.2017
  • |
  • končni podatki

Letna inflacija (1,3 %) na ravni izpred štirih let

V januarju 2017 smo imeli na letni ravni 1,3-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta −0,5-odstotno), povprečna 12-mesečna rast je bila 0,1-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta −0,5-odstotna).

Blago se je v enem letu podražilo za 1,3 %, storitve pa za 1,2 %.  Od blaga se je blago dnevne porabe podražilo za 2,7 %, trajno in poltrajno blago pa sta se pocenili za 1,5 oz. 1,3 %.

V največji meri, za 0,8 odstotne točke, so letno inflacijo zvišali dražji naftni derivati; cene tekočih goriv so bile višje za 25,9 %, dizelskega goriva za 17,6 % in bencina za 10,8 %. 0,2 odstotne točke je k inflaciji prispevala za 27,3 % dražja sveža zelenjava (razen krompirja), po 0,1 odstotne točke pa še višje cene svežega sadja (za 4,9 %), mobilne telefonije (za 3,8 %) ter drugih storitev, d. n. (za 10,9 %).

Na drugi strani so letno inflacijo za 0,2 odstotne točke znižale nižje cene rabljenih avtomobilov (za 9,3 %), po 0,1 odstotne točke pa še cenejši toplotna energija (12,3 %), oblačila (za 3,0 %) in počitniški paketi (za 2,7 %).

 

Zimske razprodaje znižale mesečno rast cen

V januarju 2017 so bile cene življenjskih potrebščin v povprečju nižje za 0,6 %, predvsem zaradi zimskih razprodaj oblačil in obutve;  nižje cene oblačil so inflacijo znižale za 0,7 odstotne točke (oblačila za otroke so se pocenila za 16,2 %, za ženske za 13,1 % in za moške za 11,9 %), dodatne 0,3 odstotne točke so prispevale nižje cene obutve (za 12,1 %), po 0,1 odstotne točke pa še cenejši letalski potniški prevoz (za 27,6 %), oprema za šport (za 13,6 % ) in počitniški paketi v tujini (za 9,3 %).

Na drugi strani so inflacijo za 0,2 odstotne točke zvišale višje cene bencina (za 5,8 %), po 0,1 odstotne točke pa še dražja sveža zelenjava (za 17,6 %), tekoča goriva (za 10,2 %), dizelsko gorivo (za 6,0 %) in počitniški paketi v Sloveniji (za 5,1 %).

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v januarju 2017 1,5-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta je bila −0,8-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 0,0-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,5-odstotna. 

Blago se je v januarju 2017 na letni ravni podražilo za 1,6 %, storitve pa za 1,4 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,0 %, medtem ko so se cene trajnega in poltrajnega blaga znižale za 1,5 oz. 1,2 %.

 

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru 2016 1,1-odstotna (v novembru 2016 0,6-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,2-odstotna (v novembru 2016 0,6-odstotna); najnižja je bila v Bolgariji (−0,5-odstotna), najvišja pa v Estoniji (2,4-odstotna); v Sloveniji je bila 0,6-odstotna.
Grafikon 1: Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Grafikon 1: Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
I 17
I 16
I 17 
XII 16
I 17– II 16
I 16–II 15
I 17
Ø 15 
Skupaj101,399,4100,199,66
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,8101,3101,1102,47
02 Alkoholne pijače in tobak100,099,9100,2100,20
03 Oblačila in obutev98,287,499,689,46
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo101,4100,699,2100,22
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,399,6100,3100,12
06 Zdravstvo100,799,2100,5100,41
07 Prevoz103,3101,497,298,55
08 Komunikacije103,0100,2103,3104,77
09 Rekreacija in kultura99,199,2100,397,19
10 Izobraževanje100,3100,0100,1100,37
11 Restavracije in hoteli100,899,9102,0101,50
12 Raznovrstno blago in storitve101,699,9101,2101,69
  Blago101,399,399,499,07
  Storitve101,299,5101,6100,94
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
I 17
I 16
I 17 
XII 16
I 17– II 16
I 16–II 15
I 171)
Ø 15 
Skupaj1,5-0,50,099,84
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,61,50,8102,04
02 Alkoholne pijače in tobak0,0-0,10,2100,15
03 Oblačila in obutev-1,7-14,0-0,588,89
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo1,60,6-1,0100,04
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-0,1-0,40,099,62
06 Zdravstvo0,7-1,00,6100,35
07 Prevoz3,91,4-2,798,97
08 Komunikacije2,80,23,1104,44
09 Rekreacija in kultura-0,9-0,40,297,85
10 Izobraževanje0,40,00,2100,61
11 Restavracije in hoteli0,90,02,1101,67
12 Raznovrstno blago in storitve2,40,11,5102,44
  Blago1,6-0,5-0,998,93
  Storitve1,4-0,41,7101,42
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Novosti in metodološke spremembe v letu 2017

Z januarjem 2017 smo skladno z novo Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaranih indeksih cen življenjskih potrebščin (št. 2016/792) začeli podatke računati in izkazovati po klasifikaciji ECOICOP. Indeksi cen življenjskih potrebščin bodo prikazani na 5-mestni ravni, to je do ravni podrazreda.

Hkrati smo pri indeksih cen izvedli nekatere metodološke spremembe. Podobno kot v preteklih letih smo spremenili uteži; te zdaj temeljijo na povprečju izdatkov iz Ankete o porabi v gospodinjstvih za leto 2015, preračunanih na cene iz decembra 2016.

Nekoliko smo revidirali tudi seznam izdelkov in storitev, katerih cene spremljamo, in seznam prodajnih mest, kjer spremljamo cene teh izdelkov in storitev. Seznam izdelkov in storitev tako letos vsebuje 717 reprezentantov.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.