Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2016

V prvih enajstih mesecih leta 2016 presegli 10.000.000 turističnih prenočitev ali 8 % več kot v istem obdobju 2015

V turističnih nastanitvenih objektih so novembra 2016 zabeležili skoraj 534.000 turističnih prenočitev, 13 % več kot novembra 2015. V enajstih mesecih 2016 je bilo zabeleženih skoraj 10,2 milijona turističnih prenočitev ali za 8 % več kot v istem obdobju 2015 (domačih za 3 % in tujih za 10 % več).

  • 25. 1. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V novembru 2016 več prihodov in več prenočitev tako tujih kot domačih turistov
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v novembru 2016 zabeleženih skoraj 219.000 prihodov turistov in skoraj 534.000 njihovih prenočitev, to je za 11 % več prihodov in za 13 % več prenočitev kot v novembru 2015. Število prihodov domačih turistov je bilo višje za 5 %, število njihovih prenočitev pa višje za 11 %; prihodov tujih turistov je bilo za 15 % več, njihovih prenočitev pa za 14 % več.

Več prenočitev ustvarili turisti z vseh ključnih trgov, najbolj je naraslo število turistov iz Ruske federacije
Domači turisti so v novembru 2016 ustvarili 34 % turističnih prenočitev v Sloveniji, tuji 66 %. Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v novembru 2016 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili Avstrija (21 %), Italija (18 %), Nemčija (8 %), Hrvaška (7 %), Srbija (6 %) in Ruska federacija (5 %).

Več turističnih prenočitev kot v novembru 2015 so v novembru 2016 ustvarili turisti z vseh ključnih trgov: turisti iz Ruske federacije (za 42 % več), turisti iz Srbije (za 25 % več), turisti iz Hrvaške (za 12 % več), turisti iz Avstrije in Nemčije (oboji za 11 % več) in turisti iz Italije (za 3 % več).

76 % vseh prenočitev ustvarjenih v hotelih, hotelska ležišča zasedena 50-odstotno
V novembru 2016 je bilo turistom v različnih turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji skupaj na voljo skoraj 32.000 razpoložljivih enot (sob, apartmajev, hiš, koč, bungalovov, parcel za kampiranje, privezov za plovila) s skoraj 84.000 ležišči. V hotelih jim je bilo na voljo 46 % vseh turističnih ležišč (stalnih in pomožnih), v kampih 12 %, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa 8 %. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 41-odstotno, hotelske sobe pa 47-odstotno (neto zasedenost).

V apartmajskih in počitniških naseljih 29 % več, v hotelih 13 % več turističnih prenočitev
V hotelih je bilo v novembru 2016 ustvarjenih več kot 406.000 ali 76 % vseh prenočitev, v apartmajskih in počitniških naseljih 6 %, v kampih pa 5 % prenočitev turistov.

V apartmajskih in počitniških naseljih se je število turističnih prenočitev glede na november 2015 povečalo za 29 %, v hotelih za 13 % in v kampih za 7 %.

V zdraviliških občinah ustvarili 44 % vseh prenočitev, v občini Ljubljana za 28 % več prenočitev
Največ prenočitev turistov so v novembru 2016 zabeležile zdraviliške občine (44 % ali skoraj 233.000), za njimi pa obmorske občine (16 % ali več kot 86.000), občina Ljubljana (14 % ali več kot 72.000) in gorske občine (11 % ali skoraj 58.000).

V vseh vrstah turističnih občin je bilo v novembru 2016 ustvarjenih več prenočitev turistov kot v novembru 2015: v občini Ljubljana za 28 %, v gorskih občinah za 17 %, v zdraviliških občinah  za 12 % ter v obmorskih občinah za 10 %.

Največ prenočitev (14 %) je bilo ustvarjenih v občini Ljubljana. Sledile so občine Piran (11 %), Moravske Toplice (8 %), Brežice (7 %) ter Podčetrtek in Bled (v vsaki 5 % vseh prenočitev).

V prvih enajstih mesecih za 10 % več prihodov in za 8 % več prenočitev turistov kot v istem obdobju prejšnjega leta
V prvih enajstih mesecih leta 2016 smo zabeležili več kot 3,9 milijona prihodov turistov, to je za 10 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta (domačih za 5 %, tujih za 12 % več). Ti so skupaj ustvarili skoraj 10,2 milijona prenočitev ali za 8 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta (domači za 3 %, tuji za 10 % več).

Več podatkov na podatkovnem portalu SI-STAT
Podrobnejši mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Turistična ležišča po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, november 2016
Grafikon 2: Turistična ležišča po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, november 2016
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov z najpomembnejših turističnih trgov, Slovenija, november 2016
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov z najpomembnejših turističnih trgov, Slovenija, november 2016
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji. V letnih podatkih pa so zajeti tudi ti nastanitveni objekti.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.