Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2016

Povprečna mesečna bruto plača za november 2016 za 7,6 % višja od plače za oktober 2016

Povprečna mesečna bruto plača za november 2016 je znašala 1.687,64 EUR. Od plače za oktober 2016 je bila višja, nominalno za 7,6 %, realno pa za 7,5 %. Zvišanje je bilo predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november.

  • 16. 1. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača za november 2016 znatno višja od plače za oktober 2016
Povprečna mesečna bruto plača za november 2016 je znašala 1.687,64 EUR; v primerjavi s plačo za oktober 2016 je bila višja, nominalno za 7,6 %, realno pa za 7,5 %. Povprečna mesečna neto plača za november 2016 je znašala 1.087,08 EUR in je bila nominalno za 6,5 %, realno pa za 6,4 % višja od plače za prejšnji mesec. Povprečna mesečna plača je bila višja tudi v primerjavi z novembrom 2015, in sicer v bruto znesku za 0,5 %, v neto znesku pa za 0,4 %.

Zvišanje povprečne mesečne plače za november 2016 glede na oktober 2016 je bilo pretežno posledica višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic), izplačanih s plačo za november.

Zvišanje povprečne mesečne plače za november 2016 izrazitejše v zasebnem sektorju
Povprečna mesečna bruto plača za november 2016 je bila v primerjavi s plačo za oktober 2016 v obeh sektorjih višja, v zasebnem sektorju za 11,6 %, v javnem sektorju pa za 1,5 % (v sektorju država je bila približno enaka plači za oktober 2016).

Najvišjo povprečno mesečno plačo za november 2016 prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna mesečna neto plača za november 2016 se je v primerjavi s plačo za prejšnji mesec najizraziteje zvišala v predelovalnih dejavnostih (za 14,6 %) ter v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 13,6 %). V primerjavi s plačo za november 2015 pa se je povprečna mesečna neto plača za november 2016 najizraziteje zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 6,4 %) in v dejavnosti rudarstvo (za 6,1 %). Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za november 2016 so prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.643,16 EUR), najnižjo pa v dejavnosti gostinstvo (760,93 EUR).
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2016
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija1)
XI 2016Ø I-XI 2016Ø IX-XI 2016XI 2016
X 2016
XI 2016
XI 2015
Ø I-XI 2016
Ø I-XI 2015
EURindeks
Bruto1.687,641.578,271.604,80107,6100,5101,7
Javni sektor1.870,661.828,561.844,49101,5100,5102,3
  od tega sektor država1.846,491.824,781.843,23100,0102,9103,8
Zasebni sektor1.596,001.450,011.484,37111,6100,5101,5
Neto1.087,081.026,081.041,03106,5100,4101,5
Javni sektor1.201,091.180,881.188,51101,1100,1101,9
  od tega sektor država1.191,821.181,951.191,1999,9102,4103,2
Zasebni sektor1.029,99946,75966,93110,0100,7101,3
1) Za obdobja pred novembrom 2015 so uporabljeni preračunani podatki zaradi spremembe v virih podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za november 2016 bodo objavljeni 25. januarja 2017 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.