Zaveza za zaupanje v statistiko

Vlada Republike Slovenije sprejela Zavezo za zaupanje v statistiko

Zaveza za zaupanje v statistiko je zaveza Vlade RS, da bo s svojim političnim in regulatornim delovanjem zagotavljala pogoje za delovanje slovenske državne statistike v skladu s Kodeksom ravnanja evropske statistike.

  • 16. 1. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Vlada RS je na seji 5. januarja 2017 sprejela Zavezo za zaupanje v statistiko. Sprejem Zaveze pomeni izvršitev obveznosti, določenih v Uredbi (EU) 2015/759 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki. Ta med drugim določa, da države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za ohranitev zaupanja v evropsko statistiko. Uredba izpostavlja »zaveze za zaupanje v statistiko« kot instrument, s katerim se vlade držav članic zavežejo k izboljšanju ali ohranjanju pogojev za izvajanje Kodeksa ravnanja evropske statistike. Zanesljivi statistični podatki so namreč eden izmed ključnih elementov, ki odločevalcem, javni upravi, zasebnemu sektorju in prebivalcem omogočajo sprejemanje informiranih odločitev. Verodostojnost statističnih podatkov je tudi eden izmed nujnih pogojev za zaupanje v ukrepe, ki jih sprejemajo in izvajajo vlade posameznih držav.

Zaveza za zaupanje v statistiko je tako zaveza Vlade RS, da bo s svojim političnim in regulatornim delovanjem zagotavljala pogoje za delovanje slovenske državne statistike v skladu s Kodeksom ravnanja evropske statistike.

V Sloveniji je ustrezno institucionalno okolje za izvajanje dejavnosti uradne statistike že zagotovljeno preko izvajanja vpeljanih načel strokovne neodvisnosti, ustreznosti virov, pooblastila za zbiranje podatkov, statistične zaupnosti, nevtralnosti in objektivnosti, kakor so določeni v Zakonu o državni statistiki. Zakon zagotavlja trdno pravno podlago za zagotavljanje strokovne neodvisnosti SURS in njegovega vodje, jasno in široko pooblastilo za zbiranje podatkov iz vseh obstoječih evidenc ter možnost neposrednega sodelovanja v postopku priprave proračuna in pogajanj za pridobitev ustreznih finančnih in kadrovskih virov. Prav tako zakon zagotavlja popolno izvajanje statistične zaupnosti. Strokovna neodvisnost je dodatno utemeljena tudi v Zakonu o Vladi Republike Slovenije, ki določa, da je generalni direktor SURS neposredno odgovoren vladi in predsedniku vlade, ter Zakonu o javnih uslužbencih, ki natančno določa postopek izbire ustreznega kandidata za generalnega direktorja SURS, saj mora le-ta temeljiti na strokovnih kriterijih.

Glede na navedeno je cilj Zaveze ohranjanje dosežene ravni institucionalnega okolja za učinkovito in kakovostno izvajanje nacionalne in evropske statistike ter prizadevanje za njegovo izboljševanje.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.