Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. januar 2017

Tudi v 2. polletju 2016 malo teritorialnih sprememb

V 2. polletju 2016 nismo v Sloveniji dobili nobenega novega naselja. Na novo je nastalo osem ulic in določenih je bilo 2.067 novih hišnih številk.

  • 18. 1. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Register prostorskih enot, stanje dne 1. 1. 2017

V Registru prostorskih enot, ki ga vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije, je bilo 1. 1. 2017 evidentiranih 12 statističnih regij1), 212 občin, 6.036 naselij, 10.375 ulic in 553.430 hišnih številk. Največja po površini je bila občina Kočevje (555 km2), najmanjša pa občina Odranci (7 km2). Po številu naselij je bila največja občina Krško (158 naselij). Po le eno naselje so imele občine Ankaran, Kobilje, Odranci in Trzin.


V drugi polovici 2016 ustanovljenih 8 novih ulic …

Število statističnih regij, občin in naselij se v 2. polletju 2016 v primerjavi s prejšnjim ni spremenilo. Število  ulic se je povečalo za 8. Nove ulice so nastale v občinah Brežice, Črenšovci, Ljubljana, Mozirje in Ormož.

… in določenih skoraj 2.100 novih hišnih številk

V 2. polletju 2016 je bilo evidentiranih 2.788 sprememb hišnih številk, kar je za 1 % več kot v 1. polletju 2016. 2.067 hišnih številk je nastalo na novo (1 % manj kot v prejšnjem polletju), 700 je bilo ukinjenih (6 % več  kot v prejšnjem polletju), 21 pa je bilo preštevilčenih (dvakrat več kot v prejšnjem polletju).

Število hišnih številk se je v 2. polletju 2016 najopazneje povečalo v občini Ljubljana, in sicer za 105, najbolj zmanjšalo pa se je v občini Gornji Petrovci, in sicer je v registru evidentiranih 55 hišnih številk manj kot pred pol leta.

V celem letu 2016 malo sprememb

V letu 2016 je bilo v Registru prostorskih enot zabeleženih približno 2.800 hišnih številk več kot v letu pred tem; na novo jih je nastalo 4.154, ukinjenih pa je bilo 1.359. V 2016 nismo v Sloveniji dobili nobenega novega naselja, dobili pa smo devet novih ulic.

1) Statistični urad RS združuje in izkazuje podatke tudi na ravni statističnih regij (teh je 12), te podatke pa dalje združuje in izkazuje še na ravni t. i. »kohezijskih regij«; taki regiji sta dve: vzhodna Slovenija in zahodna Slovenija; prvo sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, posavska, jugovzhodna Slovenija in primorsko-notranjska), drugo pa preostale 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška).


Več o teritorialnih spremembah občin lahko preberete na povezavi na naši spletni strani, o regijah pa v dokumentu  NUTS – pojasnilo.


Interaktivna karta 1: Povprečna površina naselij, občine, Slovenija, 1. 1. 2017

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Vir: SURS (STAGE)
Grafikon 1: Spreminjanje hišnih številk, Slovenija
Grafikon 1: Spreminjanje hišnih številk, Slovenija
Vir: GURS
Tabela 1: Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija
1. 7. 20161. 1. 2017
Statistične regije1212
Občine212212
Naselja6.0366.036
Ulice10.36710.375
Hišne številke 552.063553.430
Vir: GURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.