Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2016

V novembru 2016 za 11 % več prihodov turistov in za 13 % več njihovih prenočitev kot v novembru 2015

V novembru 2016 smo zabeležili za 11 % več prihodov in za 13 % več prenočitev turistov kot v novembru 2015. 44 % prenočitev je bilo ustvarjeno v zdraviliških občinah. Tuji turisti so ustvarili 54 % vseh prenočitev, od teh največ turisti iz Avstrije in Italije (skupaj 39 %). 

  • 29. 12. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Prihodov domačih in tujih turistov ter prenočitev obojih več kot v novembru 2015
V turističnih nastanitvenih objektih smo v novembru 2016 zabeležili za 11 % več prihodov turistov in za 13 % več njihovih prenočitev kot v novembru 2015. Prihodov domačih turistov je bilo za 5 % več, njihovih prenočitev pa za 11 % več kot v novembru 2015; prihodov tujih turistov je bilo za 15 % več, njihovih prenočitev pa za 14 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Najbolj naraslo število turistov iz Ruske federacije
Tuji turisti so v Sloveniji v novembru 2016 ustvarili 54 % turističnih prenočitev. Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v novembru 2016 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili: Avstrija (21 %), Italija (18 %), Nemčija (8 %), Hrvaška (7 %), Srbija (6 %) in Ruska federacija (5 %).

Več turističnih prenočitev kot v novembru 2015 so v novembru 2016 ustvarili turisti z vseh ključnih trgov: turisti iz Ruske federacije (za 42 % več), turisti iz Srbije (za 24 % več), turisti iz Hrvaške (za 12 % več), turisti iz Avstrije in Nemčije (oboji za 11 % več) in turisti iz Italije (za 4 % več). Rast števila prenočitev turistov iz Ruske federacije se je po oktobru 2016 nadaljevala tudi v novembru in je tako pretrgala več mesecev trajajoče upadanje v tem letu.

V zdraviliških občinah ustvarili 44 % vseh prenočitev, v občini Ljubljana 28 % več prenočitev
44 % vseh turističnih prenočitev v novembru 2016 je bilo ustvarjenih v zdraviliških občinah, sledile so obmorske občine (16 %), občina Ljubljana (13 %) ter gorske občine (11 %).

V vseh vrstah turističnih občin je bilo v novembru 2016 ustvarjenih več prenočitev turistov kot v novembru 2015: v občini Ljubljana za 28 %, v gorskih občinah za 16 %, v zdraviliških občinah za 12 % ter v obmorskih občinah za 10 %.

V apartmajskih in počitniških naseljih 29 % več, v hotelih 13 % več turističnih prenočitev
V novembru 2016 je bilo v hotelih ustvarjenih 76 % prenočitev turistov, v apartmajskih in počitniških naseljih 6 %, v kampih 5 %. V apartmajskih in počitniških naseljih se je število turističnih prenočitev glede na november 2015 povečalo za 29 %, v hotelih za 13 % in v kampih za 7 %.

V prvih enajstih mesecih letos za 8 % več turističnih prenočitev kot lani v istem obdobju
Število prihodov turistov je bilo v prvih enajstih mesecih leta 2016 za 9 % višje, število njihovih prenočitev pa za 8 % višje kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Domači turisti so v prvih enajstih mesecih 2016 ustvarili za 5 % več prihodov in za 3 % več prenočitev, tuji turisti pa za 12 % več prihodov in za 10 % več prenočitev kot lani v tem obdobju.

Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Gibanje turističnih prenočitev po vrstah občin, Slovenija, november 2016
Grafikon 2: Gibanje turističnih prenočitev po vrstah občin, Slovenija, november 2016
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, november 2016
Grafikon 3: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, november 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 20161)
XI 2016
XI 2015
I–XI 2016
I–XI 2015
I–XI 2016
index%
Prihodi turistov – skupaj110,9109,5100
  domači105,3105,030
  tuji114,9111,570
Prenočitve turistov – skupaj112,6107,6100
  domači111,2102,534
  tuji113,8110,466
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji. V letnih podatkih pa so upoštevani tudi ti nastanitveni objekti.

Začasni podatki se objavljajo kot indeksna števila in deleži najpozneje konec tekočega meseca za prejšnji mesec.
Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu objavljamo v absolutnih številih v podatkovnem portalu SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.