Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2016

V letu 2016 inflacija (0,5 %), v decembru 2016 deflacija (–0,5 %)

V letu 2016 smo imeli na letni ravni 0,5-odstotno inflacijo, povprečna letna inflacija pa je bila –0,1-odstotna. Decembra smo na mesečni ravni imeli –0,5-odstotno inflacijo. Storitve so se podražile za 1,6 %, cene blaga pa se v povprečju niso spremenile.

  • 29. 12. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Tudi konec leta cene v povprečju višje kot pred letom dni

V letu 2016 smo imeli na letni ravni 0,5-odstotno inflacijo. Povprečna letna inflacija pa je bila negativna (–0,1-odstotna). V letu 2015 sta bili obe, letna in povprečna letna inflacija, negativni, –0,5-odstotni.

Storitve so se v enem letu podražile, in sicer za 1,6 %. Cene blaga pa so v primerjavi z decembrom 2015 v povprečju ostale nespremenjene. Poltrajno blago se je pocenilo za 2,2 %, trajno blago se je pocenilo za 1,8 %, blago dnevne porabe pa se je podražilo za 0,9 %.

V letu 2016 so k letni inflaciji največ, 0,3 odstotne točke, prispevale višje cene hrane (najizraziteje se je podražila zelenjava, in sicer za 8,7 %), po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene telefonskih in internetnih storitev (te so bile dražje za 3,2 %), pogonska goriva (dražja so bila za 1,8 %) ter izdelki in storitve iz skupine raznovrstno blago in storitve (ti so bili dražji za 1,6 %).

Na drugi strani so v letu 2016 letno rast cen zniževale nižje cene v skupinah oblačila in osebni avtomobili (vsaka po 0,2 odstotne točke), in daljinska energija (po 0,1 odstotne točke). V enem letu so se oblačila pocenila za 4,1 %, osebni avtomobili za 3,4 % in daljinska energija za 8,4 %.

 

Cene v decembru 2016 na mesečni ravni nižje za 0,5 %

Na mesečni ravni, tj. v primerjavi s prejšnjim mesecem, so bile cene v decembru 2016 nižje za 0,5 %. K temu so 0,5 odstotne točke prispevale nižje cene oblek in obutve. Oblačila so se pocenila za 6,8 %, obutev pa za 3,9 %. Po 0,1 odstotne točke pa so prispevale še nižje cene naftnih derivatov (tekoča goriva so se pocenila za 2,1 %, pogonska pa za 1,1 %) ter proizvodi iz skupine rekreacija in kultura (cenejši so bili za 0,7 %).

Deflacijo so na drugi strani za 0,1 odstotne točke blažile višje cene zelenjave (dražja je bila za 7,6 %) ter vse preostale decembrske podražitve.

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v letu 2016 0,6-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta je bila –0,6-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa −0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta –0,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,4-odstotna.  

V letu 2016 so se cene storitev v primerjavi z decembrom 2015 v povprečju zvišale za 1,7 %. Cene blaga pa so v povprečju ostale nespremenjene. Poltrajno in trajno blago sta se pocenili za 1,9 % oz. za 1,8 %, blago dnevne porabe pa se je podražilo za 0,8 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v novembru 2016 0,6-odstotna (v oktobru 2016 0,5-odstotna); prav tako 0,6-odstotna je bila tudi v državah članicah EU (v oktobru 2016 pa 0,5-odstotna); najnižja je bila v Bolgariji in na Cipru (v vsaki −0,8-odstotna), najvišja pa v Belgiji (1,7-odstotna); v Sloveniji je bila 0,7-odstotna.

Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
XII 16
XII 15
XII 16
XI 16 
I–XII 16
I–XII 15
XII 16
 Ø 15 
Skupaj100,599,599,9100,26
1 Hrana in brezalkoholne pijače101,7100,3100,9101,10
2 Alkoholne pijače in tobak100,4100,0100,3100,28
3 Obleka in obutev97,194,099,8102,45
4 Stanovanje99,999,799,099,63
5 Stanovanjska oprema100,9100,0100,2100,55
6 Zdravje100,8100,1100,5101,21
7 Prevoz99,999,796,697,18
8 Komunikacije102,9100,6103,5104,61
9 Rekreacija in kultura100,299,3100,397,97
10 Izobraževanje100,3100,1100,1100,37
11 Gostinske in nastanitvene storitve101,0100,0102,0101,60
12 Raznovrstno blago in storitve101,699,9101,1101,83
Blago100,099,299,299,75
Storitve101,6100,1101,5101,36
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
XII 16
XII 15
XII 16
XI 16 
I–XII 16
I–XII 15
XII 161)
Ø 15  
Skupaj0,6-0,4-0,2100,29
1 Hrana in brezalkoholne pijače1,30,40,6100,55
2 Alkoholne pijače in tobak0,40,00,2100,23
3 Obleka in obutev-2,4-4,9-0,4103,42
4 Stanovanje0,0-0,2-1,299,49
5 Stanovanjska oprema0,6-0,2-0,1100,01
6 Zdravje1,00,10,5101,36
7 Prevoz0,2-0,4-3,497,56
8 Komunikacije2,70,53,2104,23
9 Rekreacija in kultura-0,1-0,90,298,23
10 Izobraževanje0,40,10,3100,61
11 Gostinske in nastanitvene storitve1,00,02,2101,71
12 Raznovrstno blago in storitve2,30,01,3102,38
Blago0,0-0,7-1,299,45
Storitve1,70,11,6101,75
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Novosti in metodološke spremembe v letu 2017

Z januarjem 2017 bomo skladno z novo Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaranih indeksih cen življenjskih potrebščin (št. 2016/792), začeli podatke računati in izkazovati po klasifikaciji ECOICOP.

Prav tako, kot ob vsakem prehodu na novo leto bodo tudi z januarjem 2017 pri indeksih cen izvedene nekatere metodološke spremembe: sprememba uteži, osvežitev seznamov proizvodov in storitev ter prodajnih mest, kjer se spremljajo cene teh proizvodov in storitev.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.