Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami, Slovenija, december 2016

V 2016 spremembe trošarin in davščin niso vplivale na letno inflacijo

V drugem polletju 2016 se trošarine in davščine niso spreminjale in na letno rast cen niso vplivale.

  • 29. 12. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Primerjava podatkov o HICŽP in HICŽP-CT za leto 2016

V primerjavi s prejšnjimi leti, ko so se trošarine za naftne derivate spreminjale skoraj mesečno, je bilo sprememb davščin in trošarin v letu 2016 bistveno manj. Zabeležili smo jih le v prvi polovici leta, ko so se zvišale trošarine za cigarete in pogonska goriva, spremenila pa se je tudi okoljska dajatev (obremenitev okolja z emisijo CO2).

Na letni ravni je bila razlika med harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami (HICŽP-CT) in harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICŽP) vidna v skupini alkoholne pijače in tobak (za 0,3 odstotne točke) ter v skupini prevoz. Zaradi višjih trošarin za pogonska goriva so bile cene v skupini prevoz ob koncu leta 2016 višje za 0,2 odstotne točke, kot bi bile sicer ob nespremenjenih trošarinah.

Spremembe trošarin na skupno letno inflacijo v letu 2016 niso vplivale. Letna stopnja inflacije, merjena z obema indeksoma, HICŽP-CT in HICŽP, je bila 0,6-odstotna.

Grafikon 1: Mesečne stopnje rasti HICŽP in HICŽP-CT, Slovenija
Grafikon 1: Mesečne stopnje rasti HICŽP in HICŽP-CT, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami v mesečnih stopnjah rasti, Slovenija
VII 16
VI 16 
VIII 16
VII 16 
 IX 16 
VIII 16
X 16 
IX 16
XI 16
X 16 
XII 16
XI 16 
Skupaj-0,9-0,10,30,40,1-0,4
1 Hrana in brezalkoholne pijače-0,4-0,30,00,0-0,80,4
2 Alkoholne pijače in tobak0,00,00,2-0,1-0,10,0
3 Obleka in obutev-16,92,79,29,90,9-4,9
4 Stanovanje0,4-0,40,10,00,8-0,2
5 Stanovanjska oprema-0,40,20,0-0,30,7-0,2
6 Zdravje0,10,00,00,00,20,1
7 Prevoz-0,2-1,61,4-0,30,7-0,4
8 Komunikacije0,60,00,7-0,4-0,20,5
9 Rekreacija in kultura2,40,5-4,6-1,20,3-0,9
10 Izobraževanje0,00,0-0,10,30,00,1
11 Gostinske in nastanitvene storitve0,40,5-0,7-0,2-0,80,0
12 Raznovrstno blago in storitve-0,10,30,10,40,00,0
Blago-2,0-0,21,10,90,3-0,7
Storitve1,00,2-1,1-0,3-0,20,1
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.