Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2016

V oktobru 2016 za 14 %, v prvih desetih mesecih 2016 pa za 7 % več prenočitev turistov kot v istem obdobju 2015

V turističnih nastanitvenih objektih so v oktobru 2016 zabeležili skoraj 773.000 turističnih prenočitev, 14 % več kot v oktobru 2015. V desetih mesecih 2016 je bilo zabeleženih več kot 9,6 milijona turističnih prenočitev ali za 7 % več kot v istem obdobju 2015 (domačih za 2 % in tujih za 10 % več).

  • 23. 12. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V oktobru 2016 več prihodov in več prenočitev tujih kot domačih turistov
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v oktobru 2016 zabeleženih več kot 326.000 prihodov turistov in skoraj 773.000 njihovih prenočitev, to je za 13 % več prihodov in za 14 % več prenočitev kot v oktobru 2015. Število prihodov domačih turistov je bilo nižje za 3 %, število njihovih prenočitev pa nižje za 6 %; prihodov tujih turistov je bilo za 21 % več, njihovih prenočitev pa za 27 % več.

Več prenočitev ustvarili turisti z vseh ključnih trgov
Domači turisti so v oktobru 2016 ustvarili 34 % turističnih prenočitev v Sloveniji, tuji 66 %. Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v oktobru 2016 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili Italija in Avstrija (iz vsake 16 %), Nemčija (10 %), Hrvaška (5 %), Izrael (4 %) in Združeno kraljestvo (3 %).

Več turističnih prenočitev kot v oktobru 2015 so v oktobru 2016 ustvarili turisti iz vseh ključnih trgov: turisti iz Izraela (za 157 % več), turisti iz Združenega kraljestva (za 61 % več), turisti iz Italije (za 27 % več), turisti iz Hrvaške (za 24 % več), turisti iz Nemčije (za 19 % več) in turisti iz Avstrije (za 16 % več).

72 % vseh prenočitev ustvarjenih v hotelih, hotelska ležišča zasedena 50-odstotno
V oktobru 2016 je bilo turistom v različnih turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji skupaj na voljo več kot 35.000 razpoložljivih enot (sob, apartmajev, hiš, koč, bungalovov, parcel za kampiranje, privezov za plovila) s več kot 97.000 ležišči. V hotelih jim je bilo na voljo 42 % vseh turističnih ležišč (stalnih in pomožnih), v kampih 19 %, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa 7 %. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 50-odstotno, hotelske sobe pa 59-odstotno (neto zasedenost).

V hotelih in kampih za 13 % več turističnih prenočitev
V hotelih je bilo v oktobru 2016 ustvarjenih skoraj 560.000 ali 72 % vseh prenočitev, v kampih 6 %, v apartmajskih in počitniških naseljih pa 4 % prenočitev turistov. V hotelih in kampih se je število turističnih prenočitev glede na oktober 2015 povečalo za 13 %, v apartmajskih in počitniških naseljih pa za 5 %.

V zdraviliških občinah ustvarjenih 32 % turističnih prenočitev in za 3 % več kot v oktobru 2015
Največ prenočitev turistov so v oktobru 2016 zabeležile zdraviliške občine (32 % ali več kot 248.000), za njimi pa obmorske (19 % ali skoraj 150.000) in gorske občine (17 % ali skoraj 135.000).

V vseh vrstah turističnih občin je bilo v oktobru 2016 ustvarjenih več prenočitev turistov kot v oktobru 2015: v gorskih občinah za 24 %, v občini Ljubljana za 19 %, v obmorskih občinah za 16 % ter v zdraviliških občinah  za 3 %.

Največ prenočitev (15 %) je bilo ustvarjenih v občini Ljubljana. Sledile so občine Piran (14 %), Bled (7 %), Moravske Toplice (6 %), Brežice (5 %) in Maribor (4 % vseh prenočitev).

V prvih desetih mesecih za 9 % več prihodov in za 7 % več prenočitev turistov kot v istem obdobju prejšnjega leta
V prvih desetih mesecih leta 2016 smo zabeležili skoraj 3,7 milijona prihodov turistov, to je za 9 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta (domačih za 5 %, tujih za 11 % več). Ti so skupaj ustvarili več kot 9,6 milijona prenočitev ali za 7 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta (domači za 2 %, tuji za 10 % več).

Več podatkov na podatkovnem portalu SI-STAT
Podrobnejši mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Turistična ležišča po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, oktober 2016
Grafikon 2: Turistična ležišča po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, oktober 2016
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov z najpomembnejših turističnih trgov, Slovenija, oktober 2016
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov z najpomembnejših turističnih trgov, Slovenija, oktober 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 20161)
X 2016I–X 2016X 2016
X 2015
I–X 2016
I–X 2015
I–X 2016
številoindeks%
Prihodi turistov – skupaj326.1103.699.067112,9109,4100
  domači95.5341.073.37096,9105,029
  tuji230.5762.625.697121,2111,371
Prenočitve turistov – skupaj772.5199.641.448113,7107,3100
  domači257.0563.256.95694,1101,934
  tuji515.4636.384.492126,9110,366
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji. V letnih podatkih pa so zajeti tudi ti nastanitveni objekti.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.