Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, oktober 2016

Vrednost opravljenih gradbenih del za 6,9 % nižja kot v prejšnjem mesecu in za 12,4 % nižja kot pred enim letom

Vrednost v oktobru 2016 opravljenih gradbenih del je bila nižja kot v prejšnjem mesecu in kot v oktobru 2015.

  • 15. 12. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v oktobru 2016 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v oktobru 2016 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v septembru 2016, in sicer za 6,9 %. Vrednost gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila nižja za 9,9 %, na stavbah pa za 0,6 %.

Vrednost v oktobru 2016 opravljenih gradbenih del nižja kot pred enim letom

Vrednost v oktobru 2016 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni nižja za 12,4 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 14,1 %, na gradbenih inženirskih objektih pa nižja za 21,3 %.

Vrednost v prvih desetih mesecih letos opravljenih gradbenih del nižja kot lani v istem obdobju

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih desetih mesecih leta 2016, je bila za 19,8 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del je bila nižja na obeh vrstah objektov: na stavbah za 1,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 26,2 %.

Vrednost v oktobru 2016 opravljenih gradbenih del za več kot 46 % nižja od povprečja za leto 2010

Vrednost v oktobru 2016 opravljenih gradbenih del je bila za 46,4 % nižja od povprečja za leto 2010; nižja od tega povprečja je bila na obeh vrstah objektov: na stavbah za 57,7 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 40,1 %.

Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija (Ø2010=100)
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija (&Oslash2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
X 2016
IX 2016 
X 2016
X 2015
I–X 2016
I–X 2015
X 2016
 Ø 2010 
Gradbeništvo93,187,680,253,6
  stavbe99,4114,198,442,3
  gradbeni inženirski objekti90,178,773,859,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.