Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2013–2015

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v Sloveniji v 2015 za četrtino nižja od povprečja v EU-28

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je v 2015 zaostala za povprečjem v EU-28 za 25 % oz. za 1 odstotno točko bolj kot v 2014.
Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bil v 2015 za 17 % nižji od povprečja v EU-28.

  • 13. 12. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Eurostatovi podatki

Eurostat je objavil podatke o dejanski individualni potrošnji (DIP) na prebivalca in o bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca za 37 evropskih držav za obdobje 20132015. Podatki so izraženi v standardih kupne moči (SKM). Objavljeni rezultati temeljijo na novem sistemu nacionalnih računov (ESR 2010), revidiranih paritetah kupne moči in na zadnjih podatkih o BDP-ju in prebivalstvu. 
 
DIP na prebivalca v SKM v Sloveniji v letu 2015 za 25 % nižja od povprečja v EU-28

Kazalnik DIP bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev kot BDP na prebivalca. Izračuna se na podlagi cen blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko trošijo. 

Med 37 evropskimi državami je bila DIP na prebivalca v SKM v letu 2015 najvišja v Luksemburgu in na Norveškem  (za 37 % oz. 33 % višja od povprečja v EU-28); sledile so Švica, Nemčija in Avstrija. Najnižja je bila v Bosni in Hercegovini in Albaniji (za 63 % nižja od povprečja v EU-28).

V Sloveniji se je DIP na prebivalca v SKM do leta 2008 približevala povprečju v EU-28 in je v letu 2008 dosegla 80 % vrednosti tega povprečja, po letu 2008 pa se znižuje. V letu 2015 je dosegla 75 % povprečja v EU-28, kar je za 1 odstotno točko nižja vrednost od tiste iz leta 2014 (76 % povprečja v EU-28) oz. enaka vrednosti iz leta 2013.

Po vrednosti tega kazalnika so bile Sloveniji v letu 2015 najbližje Grčija in Slovaška (vsaka je dosegala 77 % povprečja v EU-28), Poljska (74 %) in Estonija (71 %).  

BDP na prebivalca v SKM v Sloveniji je bil v 2015 za 17 % nižji od povprečja v EU-28 in enak vrednosti iz 2014

Kazalnik BDP na prebivalca v SKM je merilo gospodarske razvitosti države. Položaj držav glede na vrednost tega kazalnika je podoben kot pri kazalniku DIP na prebivalca v SKM, vendar so razlike med državami bistveno večje. Med državami članicami EU-28 se je BDP na prebivalca v SKM v letu 2015 gibal skoraj v razponu od ena do šest.

V Sloveniji se je BDP na prebivalca v SKM do leta 2008 prav tako kot DIP približeval povprečju EU-28 in v letu 2008 dosegel 90 % vrednosti tega povprečja. Od takrat do leta 2013 je upadal in v letu 2013 je znašal 81 % povprečja v EU-28. V letu 2014 se je glede na prejšnje leto zvišal za 2 odstotni točki in je znašal 83 % povprečja v EU-28. Tako raven je ohranil tudi v letu 2015. 

Tudi vrednost tega kazalnika je bila v letu 2015 med 37 evropskimi državami najvišja v Luksemburgu (za 164 % višja od povprečja v EU-28); sledile so Irska, Švica in Norveška  (za 77 %, 62 % in 60 % višje od povprečja v EU-28) ter Nizozemska, Avstrija, Danska in Nemčija (za približno četrtino višje od povprečja v EU-28).

Najnižji BDP na prebivalca v SKM sta imeli Bosna in Hercegovina ter Albanija (za približno 70 % nižjega od povprečja v EU-28).

Sloveniji sta bili po vrednosti tega kazalnika (BDP na  prebivalca v SKM) v 2015 najbližji Češka in Ciper; njegova vrednost je v omenjenih državah zaostajala za povprečjem v EU-28 za od 13 % do 18 %.
Grafikon 1: Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2015
Grafikon 1: Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2015
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 13. 12. 2016)
Tabela 1: Dejanska individualna potrošnja in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, indeksi obsega, evropske države (EU-28=100)
DržavaDejanska individualna potrošnja
na prebivalca
v standardih kupne moči
Bruto domači proizvod
na prebivalca
v standardih kupne moči
201320142015201320142015
Evropska unija (28 držav)100100100100100100
Evrsko območje (19 držav)106106105107107106
EU-28
Luksemburg145143137261267264
Nemčija123124123124125124
Avstrija123122119131130128
Danska116115115128127127
Belgija115115114120120119
Finska114114114113111109
Združeno kraljestvo114115114107109108
Francija114112112109107106
Nizozemska115113111134131128
Švedska113112111125124124
Italija1009899999796
Irska959496133137177
Ciper898990848182
Španija868788909090
Litva798183737575
Portugalska818182777777
Malta797980868688
Češka767878848687
Grčija807977727068
Slovaška757677777777
Slovenija757675818383
Poljska747474676869
Estonija686971757675
Latvija646566626464
Madžarska626263676868
Romunija545659555557
Hrvaška595958595958
Bolgarija495153464647
Države članice EFTE
Norveška135134133184175160
Švica133131128164163162
Islandija112113113117118123
Države kandidatke za članstvo v EU
Turčija 1)605859535352
Črna gora525253414142
Srbija474646383736
Makedonija394041353636
Albanija363837293030
Potencialna država kandidatka za članstvo v EU
Bosna in Hercegovina373737282828
1) Na podlagi ESR 95.
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 13. 12. 2016)
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.