Dejavnost kulturnih domov, Slovenija, 2015

V 2015 si je posamezno prireditev v kulturnem domu v povprečju ogledalo 254 oseb

Kulturni domovi so v 2015 organizirali 15.763 prireditev; vseh so se udeležili približno 4 milijoni obiskovalcev.

  • 7. 12. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Približno četrtina vseh prireditev v kulturnih domovih povezana z glasbo

Kulturni domovi v Sloveniji so v letu 2015 izvedli skupaj 15.763 prireditev (premier in ponovitev). Plod lastne produkcije kulturnih domov je bilo 5.488 teh prireditev, 3.097 prireditev je bilo rezultat domače koprodukcije (pri teh je bil posamezni kulturni dom večinski koproducent), 301 pa rezultat koprodukcij s tujimi producenti.

V kulturnih domovih je bilo izvedenih tudi 6.535 gostovanj (tj. prireditev od drugod), od tega je bilo 81 % gostovanj drugih kulturnih ustanov iz Slovenije, nekaj več kot 1 % so bila gostovanja Slovencev zunaj RS oz. zamejskih Slovencev, 11 % iz drugih držav članic EU in malo več kot 6 % iz preostalih držav.

Obiskovalcev vseh prireditev v kulturnih domovih v letu 2015 je bilo nekaj več kot 4 milijone; vsake prireditve se je udeležilo povprečno 254 obiskovalcev.

Približno četrtina vseh prireditev v kulturnih domovih je bila povezana z glasbo (instrumentalni in zborovski koncerti, rock, jazz, sodobne glasbene zvrsti, plesne in folklorne prireditve). Filmskih in videoprodukcij je bilo približno 23 %, gledaliških in lutkovnih predstav nekaj več kot 13 %, predavanj in posvetov okoli 13 %, likovnih in muzejskih razstav okoli 7 % itd.

Festivali in vzgojno-izobraževalne vsebine kulturnih domov

Kulturni domovi so organizirali 184 festivalov, na katerih se je zvrstilo 3.643 prireditev, teh pa se je udeležilo malo več kot 803.000 obiskovalcev. 

Kulturni domovi so v letu 2015 pripravili tudi 2.990 vzgojno-izobraževalnih seminarjev in delavnic, na katerih je sodelovalo skoraj 257.000 udeležencev, od tega  blizu 72 % otrok in mladine.

Grafikon 1: Vrste prireditev kulturnih domov, Slovenija, 2015
Grafikon 1: Vrste prireditev kulturnih domov, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Dejavnost kulturnih domov, Slovenija
20142015
Prireditve (premiere in ponovitve) 12.01415.763
  premierne prireditve v lastni produkciji5.4375.488
  premierne izvedbe gostovanj5.0136.535
Obiskovalci3.055.8764.000.874
  otroci in mladina588.371889.035
Vir: SURS
Tabela 2: Vzgojno-izobraževalna dejavnost v kulturnih domovih, Slovenija
20142015
Seminarji in delavnice2.2462.990
Obiskovalci179.570256.980
  otroci in mladina140.229184.377
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.