Gledališka dejavnost, Slovenija, 2015

Gledališke predstave si je v 2015 ogledalo 850.300 oseb, od tega 30 % otrok in mladine

Slovenska gledališča so v 2015 izvedla 6.544 predstav, od tega dramskih 64 %  in lutkovnih 15 %.

  • 7. 12. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V letu 2015 uprizorjenih na novo 287 gledaliških del, od tega največ dramskih, najmanj pa opernih del.

V matičnih hišah slovenskih gledališč je bilo v letu 2015 izvedenih 6.544 predstav, od tega je bilo nekaj nad 83 % lastnih, blizu 17 % pa gostujočih predstav.  287 gledaliških del je bilo uprizorjenih na novo, in sicer 112 dramskih del, 45 plesnih prireditev, 25 del raziskovalnih gledališč, 21 baletnih del, 19 predstav lutkovnih gledališč in 9 opernih in ter 55 novitet drugih gledališč, ki ne sodijo v nobeno od prej naštetih gledališč.

Gostujoče skupine so v hišah slovenskih gledališč izvedle 1.079 predstav, od tega malo manj kot 43 % dramskih in nekaj več kot 23 % plesnih prireditev. 

Slovenska gledališča so zunaj matičnih hiš, na gostovanjih izvedla 2.196 svojih predstav. Največ  teh predstav, 80 %, so izvedla v Sloveniji, nekaj več kot 7 % v drugih državah EU, 9 % pri Slovencih v zamejstvu in po svetu;  zunaj EU je bilo izvedenih  84 teh predstav, kar je skoraj 4 % vseh gostovanj.

Eno gledališko predstavo si je ogledalo povprečno 130 gledalcev

Vse predstave skupaj si je v letu 2015 ogledalo 850.367 gledalcev;  približno 49 % gledalcev  si je ogledalo dramske predstave, 13 % lutkovne, 10 % operne, skoraj 9 % baletne predstave, 6 % plesne prireditve in 3 % predstave raziskovalnih gledališč;  predstave drugih gledališč, ki jih ne moremo uvrstiti med prej omenjene, si je ogledalo približno 10 % obiskovalcev.

Približno 30 % obiskovalcev gledališč so bili otroci in mladina. Ti so v največjem odstotku obiskovali dramske (blizu 40 %) in lutkovne predstave (nekaj več kot 36 %).

Grafikon 1: Predstave in obiskovalci gledališč glede na zvrst, Slovenija, 2015
Grafikon 1: Predstave in obiskovalci gledališč glede na zvrst, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Gledališka dejavnost, Slovenija
20142015
Novo izvedena dela287287
  od tega dela slovenskih avtorjev151137
Predstave v matičnih hišah4.7486.544
  od tega gostujočih skupin8941.079
Gledalci gledaliških predstav745.434850.367
  od tega otrok in mladine278.168254.508
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.