Mednarodni dan civilnega letalstva

V 2015 je prek slovenskih mednarodnih letališč potovalo čez 1,4 milijona potnikov, skoraj 13 % manj kot v 2008

V letu 2015 je bilo v javnem letalskem prometu v svetu prepeljanih 3,5 milijarde potnikov, po oceni ICAO pri ZN bi se do leta 2040 to število lahko povečalo na 10 milijard.

  • 30. 11. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

7. december so za mednarodni dan civilnega letalstva razglasili Združeni narodi (ZN) – z namenom krepiti zavedanje o pomembnosti mednarodnega civilnega letalstva za socialni in ekonomski razvoj držav ter spodbujati in utrjevati globalno omrežje hitrega prevoza vseh ljudi. Svet Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) pri ZN je za obdobje 2015–2018 izbral naslednjo  glavno temo: S skupnim delovanjem zagotoviti, da nobena država ne zaostane.

Letališča

Med letališči v EU-28 je – podobno kot prejšnja leta – tudi v letu 2015 po podatkih Eurostata potovalo največ potnikov prek londonskega letališča Heathrow (74,95 milijona potnikov, dober milijon več kot v 2014). Slovensko mednarodno Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana se je po številu prepeljanih potnikov (skoraj 1,44 milijona) uvrstilo na 155. mesto, za Letališče Skopje in pred dansko Letališče Aalborg.

Potovanje z letali

Po oceni ICAO je bilo v letu 2015 v mednarodnem in domačem javnem letalskem prometu v svetu prepeljanih največ potnikov doslej: 3,5 milijarde (6,8 % več kot v 2014) in blizu 51 milijonov ton blaga (1,2 % več kot v 2014).  Samo v mednarodnem letalskem prometu je po podatkih ICAO v letu 2015 potovalo več kot 1,4 milijarde potnikov ali za 7,3 % več kot v letu 2014. ICAO v svojem letnem poročilu za 2015 še napoveduje, da se bo število prepeljanih potnikov povečalo do leta 2040 na 10 milijard.

Po podatkih SURS je v prejšnjem letu prek treh slovenskih mednarodnih letališč potovalo blizu 1,44 milijona potnikov, kar je sicer 8,2 % več kot pred desetletjem (v 2006: 1,33 milijona), a še vedno za 12,9 % manj kot v 2008, ko je prek omenjenih letališč potovalo v javnem prevozu največ potnikov, in sicer 1,65 milijona.

Večina potnikov v letalskem prometu pripotuje v Slovenijo na ljubljansko mednarodno letališče in tudi odpotuje iz Slovenije s tega letališča. V 2015 je največ potnikov potovalo na linijah z Nemčijo, (16,2 %), sledile so Združeno kraljestvo (11,0 %), Turčija (9,8 %), Švica (8,6 %), Srbija (7,5 %), Belgija (7,2 %), Francija (5,1 %), Avstrija (4,4 %), Grčija (4,2 %), Albanija (4,1 %) itd.

Pilotke in piloti v Sloveniji

V Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva, v katerega so vključene le osebe, ki so obvezno socialno zavarovane, je bilo v letu 2015 zabeleženih 191 pilotk in pilotov (med njimi je bilo pilotk manj kot 5, koliko natančno, pa zaradi zaščite podatka ni mogoče razkriti), 34 kontrolork in 144 kontrolorjev letenja ter 41 tehnic in tehnikov za varnost zračnega prometa (od tega žensk spet manj kot 5).
In koliko povprečno so lani zaslužili na mesec v bruto zneskih? Piloti 4.756 evrov (za pilotke ne moremo navesti podatka), kontrolorke 5.066 evrov, kontrolorji 6.340 evrov, tehnice in tehniki pa v povprečju 3.112 evrov (plač tehnic spet ni mogoče navesti). Po isti metodologiji je povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji v letu 2015 znašala 1.649 evra.  

 

Ali ste vedeli?

Najstarejši aeroklub v Sloveniji je Aeroklub Ljubljana, ki je bil ustanovljen 21. decembra 1923. Kljub začetnemu entuziazmu – med soustanovitelji je bil tudi inženir Stanko Bloudek – sta sledili kakšni dve leti mirovanja, v letu 1926 pa je delovanje ponovno dobilo zagon in leta 1927 so že imeli prvo motorno letalo z imenom Ljubljana.
Letališče  Polje,  staro ljubljansko letališče, je bilo odprto leta 1933 in je vse do leta 1963, tj. do odprtja letališča na Brniku, služilo tudi potniškemu prometu. Ukinjeno je bilo leta 1979.

 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.