Poslovne tendence, Slovenija, november 2016

Zaupanje v podjetjih novembra 2016 višje kot oktobra 2016

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v novembru 2016 v trgovini na drobno, predelovalnih in storitvenih dejavnostih ter v gradbeništvu višja kot v prejšnjem mesecu.

  • 24. 11. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila novembra 2016 za 1 odstotno točko višja kot oktobra 2016 in enaka kot novembra 2015 ter za 9 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišale so se vrednosti kazalnikov proizvodnja, pričakovan izvoz in izvozna naročila. Vrednosti kazalnikov pričakovana proizvodnja in pričakovane cene sta ostali enaki kot v prejšnjem mesecu.

Investicijska vlaganja v 2016 glede na 2015 višja za 16 %
V letu 2016 je vlagalo 94 % podjetij. V teh podjetjih so bila investicijska vlaganja v letu 2016 v povprečju za 16 % višja kot v letu 2015. V letu 2017 naj bi vlagalo 93 % podjetij.
Največ podjetij je v letu 2016 vlagalo sredstva v razširitev zmogljivosti (teh podjetij je bilo 31 %), sledila so podjetja, ki so vlagala v zamenjavo stare opreme (30 % podjetij), v avtomatizacijo in mehanizacijo (21 % podjetij) in v drugo (18 % podjetij). V letu 2017 naj bi največ podjetij vlagalo v razširitev zmogljivosti (32 % podjetij), nato v sredstva v zamenjavo stare opreme (30 % podjetij), v avtomatizacijo in mehanizacijo (24 % podjetij) in v drugo (14 % podjetij).
Na vlaganja v letu 2016 so spodbudno vplivali povpraševanje, tehnični dejavniki ter razpoložljivost finančnih virov in pričakovani dobiček, omejevalni so bili le drugi dejavniki (npr. davčna politika, možnost prenosa proizvodnje v tujino). Tudi v letu 2017 naj bi spodbudno in omejevalno vplivali na vlaganja isti dejavniki, kot so vplivali v letu 2016.
Vrednost kazalnika sedanje poslovno stanje je bila novembra 2016 za 4 odstotne točke višja kot aprila 2016, vrednost kazalnika pričakovano poslovno stanje v naslednjih 6 mesecih pa je bila novembra 2016 za 9 odstotnih točk nižja kot aprila 2016.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila novembra 2016 za 8 odstotnih točk višja kot oktobra 2016 in za 5 odstotnih točk višja kot novembra 2015, hkrati pa za 9 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Kazalniki stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižali, zvišale so se le vrednosti kazalnikov pričakovana skupna nabava, prodaja in prodajne cene.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila novembra 2016 za 1 odstotno točko višja kot oktobra 2016 in za 13 odstotnih točk višja kot novembra 2015 ter za 17 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale, znižali sta se vrednosti kazalnikov skupna naročila in zagotovljeno delo. Vrednost kazalnika pričakovana skupna naročila je ostala enaka vrednosti iz prejšnjega meseca.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila novembra 2016 za 1 odstotno točko višja kot oktobra 2016 in za 3 odstotne točke višja kot novembra 2015 ter za 14 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Kazalniki stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišali, znižali sta se le vrednosti kazalnikov povpraševanje in pričakovane prodajne cene. Kazalnik pričakovano povpraševanje se ni spremenil.
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2016
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2016
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.