Gospodarska klima, Slovenija, november 2016

Gospodarska klima v novembru 2016 najugodnejša po maju 2008

Gospodarska klima je bila v novembru 2016 višja tako na mesečni kot tudi na letni ravni (za 1,0 oz. 2,8 odstotne točke). Tako ugodna ni bila že od maja 2008.

  • 24. 11. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil novembra 2016 (8,0 odstotne točke) za 1,0 odstotne točke višji kot oktobra 2016 (7,0 odstotne točke) in za 11,2 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja. Tako ugodne gospodarske klime nismo imeli že od maja 2008, ko je bila vrednost tega kazalnika 8,6 odstotne točke.

Na dvig tega kazalnika na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke) in storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja potrošnikov in kazalnik zaupanja v gradbeništvu nista vplivala na spremembo na mesečni ravni.

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil novembra 2016 za 2,8 odstotne točke višji kot novembra 2015.

Na izboljšanje tega kazalnika na letni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,2 odstotne točke), potrošnikov (za 0,7 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke).
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, november 2016
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, november 2016
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.