Sektor IKT, Slovenija, 2015

Slika sektorja IKT v letu 2015

Sektor IKT je v 2015 ustvaril 3.609 milijonov EUR prihodka od prodaje in 1.208 milijonov EUR dodane vrednosti. Pomembnost podjetij v dejavnosti računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (J62 po SKD) narašča.

  • 17.11.2016
  • |
  • začasni podatki

Za uspešno digitalno preobrazbo gospodarstva in družbe je pomemben tudi dobro razvit sektor IKT. Sestavljajo ga podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (proizvodni sektor IKT) ali z nudenjem storitev IKT (storitveni sektor IKT). Pri nas so pomembnejša druga.

Podjetja sektorja IKT povečala prihodek od prodaje
Podjetja v sektorju IKT so v 2015 ustvarila s prodajo za okoli 3.609 milijonov EUR prihodka, kar je za 5 % več kot v 2014 (3.424 milijonov EUR). Tako kot v prejšnjem letu je prihodek teh podjetij predstavljal 4,3 % celotnega prihodka, ki so ga ustvarila vsa podjetja, ki so se v letu 2015 ukvarjala pretežno s tržnimi dejavnostmi. 11 % prihodka od prodaje sektorja IKT so ustvarila podjetja v proizvodnem sektorju IKT, 89 % pa podjetja v storitvenem sektorju IKT. 

Večino prihodka so tudi v letu 2015 ustvarila podjetja v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti (37 %; v 2014: 40 %), sledila so podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (31 %; v 2014: 29 %) in podjetja v dejavnosti 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (16 %; v 2014: 16 %).

Število oseb, ki delajo v sektorju IKT, še naprej raste
V sektorju IKT je v 2015 delalo 24.558 oseb (zaposlene ali samozaposlene osebe), kar je 5 % več kot v 2014. Večina teh oseb je delala v storitvenem sektorju IKT, in sicer 87 %; 13 % jih je delalo v proizvodnem sektorju IKT. Število oseb, ki delajo, je v primerjavi s prejšnjim letom upadlo le v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, in sicer za 1 %. Njihovo število se je v storitvenem sektorju IKT izraziteje povečalo v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (za 7 %) in v dejavnosti J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov (za 11 %), v proizvodnem sektorju IKT pa v dejavnosti C26.4 – Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo (za 13 %).

Večji del dodane vrednosti ustvarila podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
Podjetja v sektorju IKT so v 2015 ustvarila za 1.208 milijonov EUR dodane vrednosti (za 3 % več kot v 2014). Ustvarjena dodana vrednost je predstavljala 6,3 % dodane vrednosti vseh podjetij, ki so se v letu 2015 ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi (kar je enako kot v letu 2014). V proizvodnem sektorju IKT je bila v 2015 za 13 % višja kot v 2014 (9 %), v storitvenem sektorju IKT pa  za 2 % (v 2014: 3 %). 

V letu 2015 so večji del dodane vrednosti ustvarila podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, in sicer 500 milijonov EUR ali 41 % dodane vrednosti celotnega sektorja IKT (v 2014: 38 %). Sledila so podjetja v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti (482 milijonov EUR ali 40 % celotne dodane vrednosti sektorja IKT; v 2014: 43 %). 

559 milijonov EUR za plače v letu 2015
Več sredstev kot v prejšnjem letu je sektor IKT v 2015 namenil tudi za plače, in sicer 559 milijonov EUR (to je za 5 % več kot v 2014), od tega 12 % za plače v proizvodnem in 88 % za plače v storitvenem sektorju IKT. Sredstva za plače so se v večji meri povečale v proizvodnem sektorju IKT: za 9 %; v storitvenem sektorju IKT so se povečala za 4 %.

Rast števila podjetij v storitvenem sektorju IKT

V sektorju IKT je v 2015 delovalo 7.198 podjetij, 9 % več kot v letu 2014 (6.614 podjetij). V proizvodnem sektorju se je njihovo število povečalo za 3 %, v storitvenem sektorju za 9 %.
Tabela 1: Sektor IKT, Slovenija, 20151)
Število podjetijŠtevilo oseb, ki delajoPrihodek od prodajeDodana vrednost v stroških faktorjev
številomio. EUR
Podjetja – skupaj 134.541590.96383.61519.324
Sektor IKT7.19824.5583.6091.208
Proizvodni sektor IKT2323.172394120
  C26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč1261.63517454
  C26.2 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav312294112
  C26.3 Proizvodnja komunikacijskih naprav2379210934
  C26.4 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo525167020
  C26.8 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa----
Storitveni sektor IKT6.96621.3863.2151.088
  G46.5 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo27596158938
  J58.2 Izdajanje programja4010966
  J61 Telekomunikacijske dejavnosti3385.1411.342482
  J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti5.29212.9531.128500
  J63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov7001.63511251
  S95.1 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav3215873811
- ni pojava
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Sektor IKT sestavljajo po definiciji OECD podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali nudenjem storitev informacijske in komunikacijske tehnologije in ki po SKD 2008 spadajo v naslednje dejavnosti: proizvodni sektor IKT; C26.1 – Proizvodnja elektronskih komponent in plošč, C26.2 – Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav, C26.3 – Proizvodnja komunikacijskih naprav, C26.4 – Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo, C26.8 – Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa; storitveni sektor IKT: G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, J58.2 – Izdajanje programja, J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov, S95.1 – Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti