Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, september 2016

Vrednost opravljenih gradbenih del za 4,0 % višja kot v prejšnjem mesecu in za 9,2 % nižja kot pred enim letom

Vrednost v septembru 2016 opravljenih gradbenih del je bila višja kot v prejšnjem mesecu in nižja kot v septembru 2015.

  • 15. 11. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v septembru 2016 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v septembru 2016 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v avgustu 2016, in sicer za 4,0 %. Vrednost opravljenih gradbenih del se je tako v primerjavi s prejšnjim mesecem po znižanjih v zadnjih dveh zaporednih mesecih tokrat zvišala. Vrednost gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila višja za 4,6 %, na stavbah pa za 1,1 %. 

Vrednost v septembru 2016 opravljenih gradbenih del nižja kot pred enim letom
 

Vrednost v septembru 2016 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni nižja za 9,2 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 4,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa nižja za 14,1 %. 

Vrednost v prvih devetih mesecih letos opravljenih gradbenih del
nižja kot lani v istem obdobju 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih devetih mesecih leta 2016, je bila za 21,0 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del je bila nižja na obeh vrstah objektov: na stavbah za 4,2 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 26,9 %. 

Vrednost v septembru 2016 opravljenih gradbenih del za več kot 43 % nižja od povprečja za leto 2010
 

Vrednost v septembru 2016 opravljenih gradbenih del je bila za 43,3 % nižja od povprečja za leto 2010; nižja od tega povprečja je bila na obeh vrstah objektov: na stavbah za 59,3 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 33,7 %.
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija (Ø2010=100)
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija (&Oslash2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
IX 2016
VIII 2016 
IX 2016
IX 2015
I–IX 2016
I–IX 2015
IX 2016
 Ø 2010 
Gradbeništvo104,090,879,056,7
  stavbe101,1104,695,840,7
  gradbeni inženirski objekti104,685,973,166,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Zaradi tehnične napake pri obdelavi podatkov so objavljeni podatki o zalogah pogodb za obdobje september–december 2015 napačni. Omenjene podatke ponovno objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT v tabeli Nominalni in realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del in pogodb v gradbeništvu (SKD 2008), Slovenija, mesečno. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
 
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.