Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, september 2016

V prvih devetih mesecih 2016 izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v istem obdobju 2015

Od januarja do septembra 2016 je bilo izdanih 19 % več gradbenih dovoljenj za stavbe, v njih pa je bilo načrtovanih 11 % manj stanovanj kot v istem obdobju 2015.

  • 18. 11. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
V septembru izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v  avgustu

V septembru 2016 je bilo izdanih 36 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v avgustu; za stanovanjske stavbe jih je bilo 39 %, za  nestanovanjske stavbe pa 34 % več kot v prejšnjem mesecu. Od izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe jih je bilo 97 % za enostanovanjske stavbe, 3 % pa za večstanovanjske stavbe. Od izdanih gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe jih je bilo največ za druge nestanovanjske stavbe, med katere se večinoma uvrščajo tudi nezahtevni objekti.

V prvih devetih mesecih 2016 je bilo izdanih 19 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot leto prej v tem obdobju, v njih pa je bilo načrtovanih 11 % manj stanovanj kot v istem obdobju prejšnjega leta; za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo izdanih 8 % manj, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa 44 % več gradbenih dovoljenj. Od gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe jih je bilo od januarja do septembra 2016 kar 73 % izdanih za nezahtevne objekte (manjše garaže, lope, ute ipd.), medtem ko jih je bilo v istem obdobju leta 2015 37 %.

Od v septembru 2016 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 97 % za novogradnje, 3 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 34 % večje kot v avgustu, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila večja za 49 %.

Načrtovanih več  stanovanj kot v avgustu

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v septembru 2016, je bila predvidena gradnja 252 stanovanj, to je za 34 % več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu. Večina stanovanj je bila načrtovana v enostanovanjskih stavbah, 18 naj bi jih bilo v večstanovanjskih stavbah, 4 stanovanja pa v nestanovanjskih stavbah.  Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 156 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 106 m2.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v septembru 2016 je bilo predvidenih za 29 % več gradenj novih stanovanj kot v prejšnjem mesecu. Za 29 % je bila večja tudi njihova površina.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2016, se bo največ stanovanj gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji: 57 stanovanj ali 23 % vseh. Sledita podravska statistična regija, v kateri se bo gradilo 46 ali 18 % vseh predvidenih stanovanj, in savinjska statistična regija, v kateri se jih bo gradilo 31 ali 12 % vseh. V drugih regijah je bilo z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2016, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji (4 stanovanja).
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2016
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2016
1)Vključuje gorenjsko, jugovzhodno Slovenijo, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko, zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, september 2016
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj684148.69025238.094
  stanovanjske stavbe23757.58124837.737
  nestanovanjske stavbe44791.1094357
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
IX 2016
VIII 2016
IX 2016
VIII 2016
Število134,3128,8
Površina148,6128,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni najkasneje do 19. maja 2017.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.