Spletna prodaja, Slovenija, 2015

Pomen spletne prodaje in oglaševanja na internetu za podjetja

V letu 2015 je 17 % podjetij prejemalo naročila ali rezervacije prek spletnih strani. Prejem spletnih naročil ali rezervacij je pomemben predvsem za podjetja v gostinskih nastanitvenih dejavnostih. 21 % podjetij je v letu 2016 plačevalo oglaševanje na internetu.

  • 7. 11. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Spletna prodaja je pomemben del digitalne ekonomije. Podjetjem med drugim omogoča razširitev trga prek nacionalnih meja. V Sloveniji je v obdobju 12 mesecev (od aprila 2015 do marca 2016) 40 % oseb, starih 16–74 let, nakupovalo prek spleta. Internet poleg spletne prodaje podjetjem omogoča tudi ciljno oglaševanje, ki je prilagojeno uporabnikom interneta – potencialnim strankam.

Delež podjetij, ki so prejemala naročila ali rezervacije prek spleta, enak kot v prejšnjemu letu
V letu 2015 je 17 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi prodajalo izdelke ali storitve ali prejemalo naročila ali rezervacije prek spletnih strani (naročila in rezervacije, ki so jih prejela po e-pošti, se ne upoštevajo). To je enako kot v prejšnjem letu. Po velikosti podjetij (številu zaposlenih oseb) je spletno prodajo imelo 17 % malih, 16 % srednje velikih in 30 % velikih podjetij.

70 % podjetij s spletno prodajo je prodajalo končnim potrošnikom in 68 % drugim podjetjem ali javnim ustanovam. Skoraj vsa podjetja s spletno prodajo so prejemala naročila iz Slovenije (91 %), 46 % iz drugih držav članic EU in 19 % iz drugih držav.

Podjetja so s spletno prodajo v letu 2015 ustvarila 2,2 % celotne vrednosti ustvarjenega prihodka (brez DDV). Večino s spletno prodajo ustvarjenega prihodka je predstavljala spletna prodaja drugim podjetjem ali javnim ustanovam, 77 %, in 23 % spletna prodaja končnim potrošnikom. Podjetja s spletno prodajo so večji del prihodka, ustvarjenega prek spletnih strani, ustvarila  s spletno prodajo v Sloveniji (48 %), 42 % s spletno prodajo v druge države članice EU in 10 % s spletno prodajo v druge države.

Pomen spletne prodaje v gostinskih nastanitvenih dejavnostih narašča
Spletna prodaja oziroma prejem rezervacij prek lastnih spletnih strani ali spletnih strani agencij za spletne rezervacije je postal del poslovanja za podjetja v gostinskih nastanitvenih dejavnostih. V letu 2015 jih je 84 % prejemalo rezervacije na tak način. Podjetja v tej dejavnosti so s spletno prodajo ustvarila 14,7 % celotne vrednosti svojega prihodka (brez DDV). Polovico svojega prihodka, ustvarjenega s spletno prodajo, 54 %, so ta podjetja ustvarila z rezervacijami (naročili), prejetimi iz drugih držav članic EU; 31 % z naročili iz Slovenije in 14 % z naročili iz drugih držav.

Petina podjetij plačuje za oglaševanje na internetu
Internet dnevno uporablja vedno več oseb, ki so hkrati potencialne stranke podjetij. Za podjetja je biti prisoten na internetu, bodisi prek spletne strani (83 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi ima spletno stran) bodisi s profilom na družbenih medijih (46 % podjetij v tej populaciji ima svoj profil na družabnih omrežjih ali spletnih straneh za delitev multimedijskih vsebin ali svoj blog ali mikroblog), v digitalni dobi izredno pomembno.

Z vidika prepoznavnosti, spodbujanja spletne prodaje ali prodaje v trgovinah je za podjetja pomembno tudi oglaševanje na internetu. To med drugim omogoča ciljno oglaševanje za določeno ciljno skupino: 21 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi je v 2016 plačevalo oglaševanje na internetu, npr. oglase na internetnih iskalnikih, družbenih medijih (Facebook, Google, YouTube ipd.) ali na drugih spletnih straneh. Na internetu je za oglaševanje – glede na svojo velikost –- plačevalo 21 % malih ter srednje velikih podjetij ter 36 % velikih podjetij.

Glede na dejavnost podjetij pogosteje plačujejo oglaševanje na internetu podjetja v storitvenih dejavnostih (v 2016: 28 %), v proizvodnih dejavnostih je bilo takih podjetij 15 %.  

Podjetja najpogosteje uporabljajo metodo ciljnega oglaševanja, ki temelji na vsebini spletne strani ali na ključnih besedah, po katerih iščejo uporabniki interneta (17 %); gre za tako imenovano kontekstualno oglaševanje. Sledili sta metodi oglaševanja, ki temeljita na sledenju preteklih aktivnosti ali profilu uporabnikov interneta (oglaševanje na osnovi vedenjskih vzorcev) ali sledenju geolokacije uporabnikov interneta (geolokacijsko oglaševanje). Obe metodi je v 2016 uporabljalo 6 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. 5 % podjetij pa je uporabljalo druge metode ciljnega oglaševanja na internetu.
Grafikon 1: Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi s spletno stranjo in s spletno prodajo, Slovenija, 2009–2015
Grafikon 1: Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi s spletno stranjo in s spletno prodajo, Slovenija, 2009–2015
Vir: SURS
Tabela 1: Podjetja, ki plačujejo za oglaševanje na internetu, po metodi oglaševanja, Slovenija, 2016
10 ali več
zaposlenih
10–49
zaposlenih
50–249
zaposlenih
250 ali več
zaposlenih
%
Podjetja plačujejo za oglaševanje na internetu21212136
Oglaševanje temelji na vsebini spletne strani ali ključnih besedah, po katerih iščejo uporabniki interneta 17171826
Oglaševanje temelji na sledenju preteklih aktivnosti ali profila uporabnikov interneta66913
Oglaševanje temelji na sledenju geolokacije uporabnikov interneta65712
Druge metode oglaševanja na internetu54412
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki so ocene, pridobljene z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja podjetja z 10 ali več zaposlenimi.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.