Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2016

Koliko in kaj smo nakupovali prek spleta?

V prvem četrtletju 2016 je 44 % e-kupcev opravilo 1–2 spletna nakupa, e-kupci so najpogosteje opravili spletni nakup v vrednosti od 100 do 499 EUR (35 %). V obdobju 12 mesecev se večina e-kupcev ni soočila s težavami pri spletnem nakupovanju (78 %).

  • 7. 11. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Internet kupcem prinaša prednosti. Spletno nakupovanje zagotavlja dostop do večje izbire in ponudbe. Informacije na internetu hkrati omogočajo primerjavo izdelkov, prodajalcev in cen.

Koliko je bilo spletnih nakupov in kakšna je bila ocenjena vrednost spletnih nakupov v prvem četrtletju 2016?

Povečuje se število spletnih nakupov
V prvem četrtletju je prek spleta nakupovalo 30 % oseb, starih 16–74 let. Prek spleta je v tem obdobju nakupovalo 32 % moških in 28 % žensk. Največ e-kupcev je bilo med osebami, starimi 25–34 let (51 %).

Večina e-kupcev (44 %) je v tem obdobju opravila 1–2 spletna nakupa (v 2015: 53 %). 38 % e-kupcev je opravilo 3–5 spletnih nakupov (v 2015: 32 %); 13 % po 6–10 (v 2015: 11 %) in 5 % več kot 10 spletnih nakupov (v 2015: 4 %). Primerjava s prejšnjim letom pokaže, da število spletnih nakupov narašča. 

Vrednost spletnih nakupov pri moških in pri ženskah
Ocenjena vrednost spletnih nakupov v tem obdobju je bila najpogosteje manjša od 50 EUR (30 %; v 2015: 27 %). 26 % e-kupcev je opravilo spletni nakup v vrednosti od 50 do 99 EUR (v 2015: 30 %). V primerjavi s prejšnjim letom se je povečal delež spletnih nakupov, katerih ocenjena vrednost je znašala od 100 do 499 EUR (35 %; v 2015: 32 %), delež spletnih nakupov, katerih ocenjena vrednost je bila od 500 do 999 EUR, pa je ostal enak tistemu v prejšnjemu letu (6 %). 4 % spletnih nakupov je imelo ocenjeno vrednost več kot 1.000 EUR (v 2015: 3 %).

Med e-kupci je večina žensk v tem obdobju opravila 1–2 spletna nakupa (46 %), toliko nakupov je opravilo 43 % moških. Med e-kupci je 6–10 spletnih nakupov opravilo več moških (15 %) kot žensk (10 %). Večina žensk med e-kupci je opravila spletne nakupe, katerih ocenjena vrednost je bila manj kot 50 EUR (37 %); pri večini moških med e-kupci je bila ocenjena vrednost spletnih nakupov od 100 do 499 EUR (41 %).


Kaj so kupili, pri kom in s katerimi težavami so se soočili e-kupci, stari 16–74 let, v obdobju 12 mesecev?

Med 25–34-letniki največ e-kupcev
V obdobju 12 mesecev (od aprila 2015 do marca 2016) je opravilo spletni nakup (tj. oddalo naročilo ali kupilo blago ali storitve) 40 % ali okoli 623.500 oseb, starih 16–74 let. Tako kot v prejšnjem letu so prek spleta najpogosteje nakupovali 25–34-letniki (69 %), sledili so 16–24-letniki (63 %), 35–44-letniki (54 %), najmanj pa so nakupovali prek spleta 65–74-letniki (7 %). Prek spleta so pogosteje nakupovali moški (43 %) kot ženske (37 %).

E-kupci najpogosteje kupili oblačila, športno opremo prek spleta
E-kupci so prek spleta v obdobju 12 mesecev najpogosteje kupili oblačila, športno opremo, čevlje ipd. (44 %). Sledili so jim nakupi dobrin za gospodinjstvo, npr. pohištvo, bela tehnika, igrače ipd. (38 %); 28 % e-kupcev je kupilo dobrine za vsakodnevno uporabo, npr. hrano, kozmetiko ipd.; 22 % e-kupcev je kupilo elektronsko opremo, npr. mobilni telefon, kamero, TV, in 17 % računalniško opremo, npr. računalnik, zaslon, tiskalnik. 

Pri nakupu storitev prek spleta so prevladovali nakupi vstopnic za različne prireditve (28 % e-kupcev); sledili so nakupi turističnih nastanitvenih zmogljivosti, npr. rezervacija prenočišča v hotelu (25 % e-kupcev); nakupi letalskih kart, najem avtomobila ali druge storitve, povezane za organizacijo potovanja (17 % e-kupcev). 12 % e-kupcev je kupilo računalniške oz. videoigre, programsko opremo (vključno z aplikacijami za pametne telefone ali tablice).

Večina e-kupcev je opravila spletni nakup v tem obdobju pri spletnih prodajalcih v Sloveniji (78 %; v 2015: 76 %), sledili so spletni prodajalci iz drugih držav članic EU (42 %; v 2015: 43 %) ter tisti iz držav zunaj EU (29 %; v 2015: 26 %).

Večina e-kupcev se ni soočila s težavami pri spletnem nakupu
Večina e-kupcev (78 %) pri nakupu prek spleta (v zadnjih 12 mesecih) ni naletela na nobeno težavo, kar je enako kot v prejšnjem letu. Najpogostejša težava, s katero so se soočili e-kupci, je bila, da jim je bilo blago ali storitev dostavljeno pozneje, kot je bilo navedeno ob nakupu; to težavo je navedlo 9 % e-kupcev; 5 % e-kupcev je imelo tehnične težave med naročanjem ali plačevanjem na spletni strani ali so se soočili s težavo, da spletni prodajalec iz tujine ni prejemal njihovih naročil iz Slovenije. 4 % e-kupcev je bilo dostavljeno napačno ali poškodovano blago (storitve), 2 % e-kupcev sta imela končne stroške višje od tistih, ki so bili navedeni v prodajnih pogojih, ter težave pri reklamaciji oziroma vračilu blaga. 

2 % e-kupcev (v zadnjih 12 mesecev) ali okoli 10.500 oseb, starih 16–74 let, sta bila žrtev prevare, npr. niso prejeli naročenega ali kupljenega izdelka ali storitve, nekdo je zlorabil kreditno ali predplačniško kartico ali predplačniški račun.

Večina e-kupcev se pred spletnim nakupom vedno ali skoraj vedno informira na internetu
66 % e-kupcev je pred spletnim nakupom (v obdobju zadnjih 12 mesecev) vedno ali skoraj vedno na internetu poiskalo informacije o izdelkih ali nudenih storitvah, ki so jih želeli kupiti, o prodajalcih na različnih spletnih straneh različnih prodajalcev, proizvajalcev ali ponudnikov storitev; 11 % e-kupcev pa redko ali nikoli. 68 % e-kupcev je vedno ali skoraj vedno poiskalo na internetu informacije o cenah ali o izdelkih oz. storitvah na spletnih straneh, kjer primerjajo med seboj njihove lastnosti ali cene; 11 % pa redko ali nikoli. 54 % e-kupcev je vedno ali skoraj vedno na internetu pred spletnim nakupom poiskalo informacije o mnenju drugih kupcev izdelkov ali storitev na spletnih straneh ali blogih; 17 % pa redko ali nikoli.

Nizka uporaba različnih finančnih aktivnosti prek interneta
V obdobju zadnjih 12 mesecih je prek interneta izvedlo finančne storitve 3 % oseb, starih 16–74 let. Večina teh oseb (74 %) ali okoli 29.500 oseb je sklenila ali obnovila zavarovalniško polico, vključno s tistimi, ki se nudijo v paketu z drugo storitvijo, npr. pri spletnem nakupu letalske karte, izdelka ipd.; 26 % ali okoli 10.500 oseb je kupovalo ali prodajalo delnice, obveznice, vplačevalo v sklade ali izvedlo druge investicijske storitve; 11 % jih je najelo posojilo ali kredit pri bankah ali drugih ponudnikih finančnih storitev.

Grafikon 1: E-kupci (16–74 let) glede na vrsto prek spleta kupljenih izdelkov ali storitev v obdobju 12 mesecev, po spolu, Slovenija, 2016
Grafikon 1: E-kupci (16–74 let) glede na vrsto prek spleta kupljenih izdelkov ali storitev v obdobju 12 mesecev, po spolu, Slovenija, 2016
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Raziskovanje se delno izvaja kot del aktivnosti za tehnično podporo (Aktivnosti študij, vrednotenj in druge podlage, analize, strateški programski dokumenti) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.