Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2015

V 2015 je Slovenija že drugo leto zapored porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost manj sredstev

 Slovenija je v 2015 porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 853,1 milijona EUR ali 2,21 % bruto domačega proizvoda. Za RRD namenjena sredstva so se glede na prejšnje leto po večletnem naraščanju že drugo leto zapored zmanjšala.

  • 8.11.2016
  • |
  • začasni podatki

Za RRD porabljena sredstva po večletnem naraščanju že drugo leto zapored nižja kot v prejšnjem letu 
Po začasnih podatkih so se bruto domači izdatki za RRD (BIRR) po večletnem naraščanju že drugo leto zapored nominalno zmanjšali. V letu  2015 je bilo v Sloveniji v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je izvajala RRD, porabljenih za to dejavnost 853,1 milijona EUR. V primerjavi s prejšnjim letom, ko so ta sredstva znašala 890,2 milijona, se je BIRR nominalno  zmanjšal za 4 % ali za 37 milijonov EUR.

Nekoliko več sredstev kot v prejšnjem letu se je za izvajanje RRD porabilo le v državnem sektorju (za 6 %), v vseh drugih – v visokošolskem, v zasebnem nepridobitnem in v poslovnem – pa so bila za RRD namenjena sredstva nominalno nižja kot v prejšnjem letu. V poslovnem sektorju, ki porabi največ sredstev za izvajanja RRD (v 2015 jih je porabil 650,6 milijona EUR ali 76 % vseh za RRD porabljenih sredstev), so se ta sredstva v primerjavi s prejšnjim letom nominalno zmanjšala za 6 %, v  visokošolskem sektorju pa za 7 %.

Vsa za RRD porabljena sredstva so bila nižja kot v prejšnjem letu tudi v deležu bruto domačega proizvoda (BDP). Če BIRR izrazimo kot delež BDP, vidimo, da je bil ta v 2015 za 0,17 odstotne točke nižji kot v prejšnjem letu; znašal je namreč 2,21 % BDP1.

RRD ostaja pretežno moško področje
Med vsemi 20.633 fizičnimi osebami, redno zaposlenimi v RRD, je bilo 11.308 (ali 55 %) raziskovalcev in raziskovalk. Delež žensk med vsemi zaposlenimi v RRD in vsemi raziskovalci je bil približno enak kot v prejšnjem letu: med vsemi zaposlenimi v RRD jih je bilo 35 %, med raziskovalci pa 36 %.
  
Če obseg dela, ki so ga opravili redno zaposleni in zunanji sodelavci v RRD v letu 2015, izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ)2, bi to pomenilo 14.225 oseb s polnim delovnim časom, od tega 7.900  raziskovalcev. Med obojimi je bilo žensk 34 %. 
 


1) Delež bruto domačih izdatkov za RR v BDP se izračuna na podlagi zadnje revizije BDP.
2) Obseg časa (število delovnih ur), ki ga zaposleni dejansko porabijo za RRD, izražamo tudi v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ), in sicer zato, da preprečimo podcenitev ali precenitev podatkov o zaposlenosti v raziskovalno-razvojni dejavnosti.

Grafikon 1: Bruto domači izdatki za RRD po virih financiranja, Slovenija, 2015
Grafikon 1: Bruto domači izdatki za RRD po virih financiranja, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Bruto domači izdatki za RRD, Slovenija, 2015
Viri financiranjaSektor izvedbe
skupajposlovni
sektor
državni
sektor
visokošolski
sektor
zasebni
nepridobitni
sektor
1.000 EUR
Skupaj1)853.067650.579115.21786.934337
Gospodarske družbe590.398570.9729.2689.895262
Država169.64427.78984.52957.27749
Visoko šolstvo2.893 - -2.893 -
Zasebne nepridobitne organizacije662492111
Tujina90.06651.79321.41116.84715
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 2: Zaposleni v RRD, Slovenija, 2015
PoklicSektor zaposlitve
skupaj poslovni
sektor
državni
sektor
visokošolski
sektor
zasebni
nepridobitni
sektor
številoEPDČšteviloEPDČšteviloEPDČšteviloEPDČšteviloEPDČ
Skupaj1)20.63314.22512.4659.2222.9072.4375.2502.5551111
Raziskovalci11.3087.9005.1844.1911.9271.6294.1862.0691111
Tehnično osebje7.1494.9705.6864.057689536774377 - -
Drugo osebje2.1761.3541.596973291272289109 - -
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti za leto 2015 so začasni. Končni podatki za leto 2015 bodo objavljeni 2. marca 2017.    
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.