Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, avgust 2016

V avgustu 2016 izdanih 10 % manj dovoljenj za gradnjo stavb kot v juliju, njihova površina manjša za 25 %

Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo v avgustu 2016 izdanih 15 % manj dovoljenj kot v mesecu pred tem, predvidena površina teh stavb pa je bila manjša za 23 %. Tudi gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe je bilo izdanih manj (7 % manj), njihova površina pa naj bi bila manjša za 26 %.

  • 20. 10. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Površina v avgustu načrtovanih stavb manjša kot v juliju

Celotna površina vseh v avgustu načrtovanih stavb naj bi merila nekaj manj kot 99.000 m2, kar je za 25 % manj od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2016; površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila manjša za 23 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 26 %.

98 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 10 % nižje kot v juliju 2016, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila manjša za 25 %.

Povprečna površina stanovanj večja kot v juliju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v avgustu 2016, je bila predvidena gradnja 188 stanovanj, kar je za 15 % manj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v juliju 2016. Vsa stanovanja, razen eno, so bila načrtovana v stanovanjskih stavbah. Tako v  enostanovanjskih kot tudi v večstanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih za 14 % manj stanovanj. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 159 m2 (julija 156 m2), tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 99 m2 (julija 85 m2).

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2016, se bo predvidoma gradilo 13 % manj novih stanovanj kot s tistimi, izdanimi v juliju 2016, njihova površina pa naj bi bila manjša za 11 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2016, se bo največ stanovanj gradilo v podravski statistični regiji, in sicer 39 (to je 21 % vseh načrtovanih). Vsa ta stanovanja bodo v enostanovanjskih stavbah. Sledili sta savinjska in osrednjeslovenska; v vsaki od njiju se bo gradilo 25 stanovanj (ali v vsaki 13 % vseh). V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji (6 stanovanj).
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2016
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2016
1)Vključuje goriško, jugovzhodno Slovenijo, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko, zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, avgust 2016
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj50498.65818828.496
  stanovanjske stavbe17042.48618728.362
  nestanovanjske stavbe33456.1721134
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
VIII 2016
VII 2016
VIII 2016
VII 2016
Število90,087,2
Površina75,389,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni najkasneje do 19. maja 2017.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.