Odkup lesa, Slovenija, avgust 2016

Vrednost odkupa okroglega lesa v avgustu 2016 za 65 % višja kot v avgustu 2015

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila v avgustu 2016 za okoli 39 % višja kot v juliju 2016 in za okoli 65 % višja kot v avgustu 2015; znašala je 7,6  milijona EUR.

  • 14. 10. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v avgustu 2016 višja kot v prejšnjem mesecu
 
V avgustu 2016 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 7,6 milijona EUR, to je za okoli 39 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu, in to predvsem zaradi količinsko večjega odkupa hlodov iglavcev. Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila višja za okoli 47 %, vrednost odkupa lesa za kurjavo za okoli 5 % in vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa za 2 %. Nižja je bila le vrednost odkupa lesa za celulozo (za okoli 7 %).
  
Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v avgustu 2016 višja kot pred enim letom
 

Vrednost v avgustu 2016 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za okoli 65 % višja od vrednosti odkupa  v avgustu 2015 (večja je bila tudi količina odkupljenega lesa). Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila višja za okoli 69 %, vrednost odkupa lesa za celulozo za okoli 39 %, vrednost odkupa lesa za kurjavo za skoraj 37 % in vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa za skoraj 30 %. 
  
Grafikon 1: Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Grafikon 1: Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Odkup okroglega lesa, Slovenija
VIII 2016VIII 2016
VII 2016
VIII 2016
VIII 2015
EURindeks
Skupaj7.580.571139,3165,2
  hlodi za žago in furnir6.778.255147,2169,2
  les za celulozo in plošče549.44192,7139,3
  drug okrogel industrijski les71.489101,9129,5
  les za kurjavo181.386105,3136,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.