Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2016

Internet v 1. četrtletju 2016 uporabljalo 75 % oseb (16–74 let), 55 % prek mobilnega ali pametnega telefona

V 1. četrtletju 2016 je bilo med 16–75 let starimi osebami 75 % uporabnikov interneta; 64 % teh oseb je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan. Mlajše generacije so dostopale do interneta večinoma prek mobilnega telefona.

  • 6. 10. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Tri četrtine oseb, starih 16–74 let, redno uporabljajo internet
V prvem četrtletju 2016 je med osebami, starimi 16–74 let, internet uporabljalo 75 % oseb (redni uporabniki interneta) (v 2015: 73 %). 64 % jih je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan (v 2015: 61 %).

Internet so do starostnega razreda 35–44 let uporabljale skoraj vse osebe. Od starostnega razreda 45–54 let dalje uporaba interneta upada; rednih uporabnikov interneta med osebami te starosti je bilo 78 %. Med 55–64-letniki je bilo rednih uporabnikov interneta 52 %, med 65–74-letniki pa 29 %.   

V zahodni Sloveniji je v tem obdobju uporabljalo internet 80 % oseb (16–74 let), vsak dan ali skoraj vsak dan pa 69 %; v vzhodni Sloveniji je bilo prvih 72 %, drugih (vsak dan ali skoraj vsak dan) pa 60 %.

Mlajše generacije dostopajo do interneta večinoma prek mobilnega ali pametnega telefona
Osebe, stare 16–74 let, so v prvem četrtletju 2016 do interneta najpogosteje, v 55 %, dostopale prek mobilnega ali pametnega telefona. Takih, ki so dostopali do interneta prek prenosnega računalnika, je bilo 53 %; prek namiznega računalnika je dostopalo 43 %, prek tabličnega računalnika 22 % in prek pametne televizije (Smart TV) 13 %. Druge mobilne naprave, npr. igralno konzolo, e-bralnik, pametno uro ipd., so za dostop do interneta uporabljali 3 % oseb. 

Odstotek oseb, ki so dostopale do interneta prek mobilnega ali pametnega telefona, je bil najvišji v starostnih skupinah 16–24 let in 25–34 let (91 %), potem med 35–44 let-letniki (74 %), najnižji pa pri osebah, starih 65–74 let (7 %). Prek prenosnega računalnika so dostopale v najvišjem odstotku osebe, stare 25–34 let (77 %), prek tabličnega računalnika pa osebe, stare 35–44 let (39 %). Odstotek oseb, ki so dostopale do interneta prek namiznega računalnika, je bil najvišji med 35–44-letniki (57 %); med tistimi, ki so za to uporabljale druge mobilne naprave, pa je bilo največ 16–24-letnikov (6 %).

Pri starejših generacijah je prevladoval dostop do interneta prek namiznega ali prek prenosnega računalnika (vsako od omenjenih naprav je uporabljalo 31 % 55–64-letnikov in 16 % 65–74-letnikov).

Dostop do interneta prek pametne televizije
Prek pametne  televizije (Smart TV) je dostopalo do interneta v prvem četrtletju 2016 13 % oseb (16–74 let). Največ oseb, ki so dostopale do interneta prek pametne televizije, 76 %, je prek take televizije najpogosteje gledalo internetno TV (v živo ali s časovnim zamikom); 60 % jih je gledalo videovsebine na zahtevo (pretočne videovsebine) ali videovsebine na spletnih straneh za delitev videovsebin (npr. YouTube); 45 % oseb je ta način dostopanja do interneta uporabljalo za brskanje po internetu prek internetnega brskalnika, 31 % oseb pa za uporabo drugih aplikacij, npr. Skypa, Facebooka, aplikacij za igre ipd.

Uporaba interneta za komuniciranje, razvedrilo, finančne aktivnosti in za izobraževalne namene
V prvem četrtletju 2016 je prek interneta telefoniralo ali videotelefoniralo s spletno kamero 32 % oseb (16–74 let). V spletnih družabnih omrežjih je sodelovalo 38 % oseb.

Glasbo je prek interneta poslušalo 36 % oseb (npr. spletni radio, pretekanje glasbe); 48 % jih je gledalo različne videovsebine na spletnih straneh za deljenje videovsebin, npr. na YouTube ipd. 24 % oseb je internet uporabljalo za gledanje internetne TV različnih televizijskih programov v živo ali s časovnim zamikom, 13 % pa za gledanje pretočnih videovsebin komercialnih ponudnikov na zahtevo (npr. filmov, nadaljevank).

35 % oseb (16–74 let) je uporabljajo storitve e-bančništva; 9 % jih je uporabljalo ali odprlo predplačniški račun, npr. PayPal za plačilo spletnih nakupov.

15 % oseb je uporabilo internet za izobraževalne namene; ti so se npr. udeležili spletnega tečaja (3 %), uporabili spletno gradivo za izobraževanje na internetu (13 %) ali komunicirali prek izobraževalnih spletnih strani ali portalov s predavatelji ali študenti (6 %).

Dostop gospodinjstev do interneta prek optičnega omrežja narašča
V prvem četrtletju je imelo dostop do interneta 78 % gospodinjstev. 29 % teh gospodinjstev je do interneta dostopalo prek optičnega omrežja (v 2015: 24 %), 72 % pa prek mobilne širokopasovne povezave (v 2015: 69 %).

22 % gospodinjstva ni imelo dostopa do interneta; največ teh gospodinjstev je kot vzrok navedlo, da ga ne potrebujejo (65 %).
Infografika 1: Uporaba interneta in načini dostopa do interneta, osebe stare 16–74 let, 1. četrtletje 2016, Slovenija
Infografika 1: Uporaba interneta in načini dostopa do interneta, osebe stare 16–74 let, 1. četrtletje 2016, Slovenija
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Raziskovanje se delno izvaja kot del aktivnosti za tehnično podporo (Aktivnosti študij, vrednotenj in druge podlage, analize, strateški programski dokumenti) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.