Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2016

Internet v 1. četrtletju 2016 uporabljalo 75 % oseb (16–74 let), 55 % prek mobilnega ali pametnega telefona

V 1. četrtletju 2016 je bilo med 16–75 let starimi osebami 75 % uporabnikov interneta; 64 % teh oseb je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan. Mlajše generacije so dostopale do interneta večinoma prek mobilnega telefona.

  • 6. 10. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Tri četrtine oseb, starih 16–74 let, redno uporabljajo internet
V prvem četrtletju 2016 je med osebami, starimi 16–74 let, internet uporabljalo 75 % oseb (redni uporabniki interneta) (v 2015: 73 %). 64 % jih je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan (v 2015: 61 %).

Internet so do starostnega razreda 35–44 let uporabljale skoraj vse osebe. Od starostnega razreda 45–54 let dalje uporaba interneta upada; rednih uporabnikov interneta med osebami te starosti je bilo 78 %. Med 55–64-letniki je bilo rednih uporabnikov interneta 52 %, med 65–74-letniki pa 29 %.   

V zahodni Sloveniji je v tem obdobju uporabljalo internet 80 % oseb (16–74 let), vsak dan ali skoraj vsak dan pa 69 %; v vzhodni Sloveniji je bilo prvih 72 %, drugih (vsak dan ali skoraj vsak dan) pa 60 %.

Mlajše generacije dostopajo do interneta večinoma prek mobilnega ali pametnega telefona
Osebe, stare 16–74 let, so v prvem četrtletju 2016 do interneta najpogosteje, v 55 %, dostopale prek mobilnega ali pametnega telefona. Takih, ki so dostopali do interneta prek prenosnega računalnika, je bilo 53 %; prek namiznega računalnika je dostopalo 43 %, prek tabličnega računalnika 22 % in prek pametne televizije (Smart TV) 13 %. Druge mobilne naprave, npr. igralno konzolo, e-bralnik, pametno uro ipd., so za dostop do interneta uporabljali 3 % oseb. 

Odstotek oseb, ki so dostopale do interneta prek mobilnega ali pametnega telefona, je bil najvišji v starostnih skupinah 16–24 let in 25–34 let (91 %), potem med 35–44 let-letniki (74 %), najnižji pa pri osebah, starih 65–74 let (7 %). Prek prenosnega računalnika so dostopale v najvišjem odstotku osebe, stare 25–34 let (77 %), prek tabličnega računalnika pa osebe, stare 35–44 let (39 %). Odstotek oseb, ki so dostopale do interneta prek namiznega računalnika, je bil najvišji med 35–44-letniki (57 %); med tistimi, ki so za to uporabljale druge mobilne naprave, pa je bilo največ 16–24-letnikov (6 %).

Pri starejših generacijah je prevladoval dostop do interneta prek namiznega ali prek prenosnega računalnika (vsako od omenjenih naprav je uporabljalo 31 % 55–64-letnikov in 16 % 65–74-letnikov).

Dostop do interneta prek pametne televizije
Prek pametne  televizije (Smart TV) je dostopalo do interneta v prvem četrtletju 2016 13 % oseb (16–74 let). Največ oseb, ki so dostopale do interneta prek pametne televizije, 76 %, je prek take televizije najpogosteje gledalo internetno TV (v živo ali s časovnim zamikom); 60 % jih je gledalo videovsebine na zahtevo (pretočne videovsebine) ali videovsebine na spletnih straneh za delitev videovsebin (npr. YouTube); 45 % oseb je ta način dostopanja do interneta uporabljalo za brskanje po internetu prek internetnega brskalnika, 31 % oseb pa za uporabo drugih aplikacij, npr. Skypa, Facebooka, aplikacij za igre ipd.

Uporaba interneta za komuniciranje, razvedrilo, finančne aktivnosti in za izobraževalne namene
V prvem četrtletju 2016 je prek interneta telefoniralo ali videotelefoniralo s spletno kamero 32 % oseb (16–74 let). V spletnih družabnih omrežjih je sodelovalo 38 % oseb.

Glasbo je prek interneta poslušalo 36 % oseb (npr. spletni radio, pretekanje glasbe); 48 % jih je gledalo različne videovsebine na spletnih straneh za deljenje videovsebin, npr. na YouTube ipd. 24 % oseb je internet uporabljalo za gledanje internetne TV različnih televizijskih programov v živo ali s časovnim zamikom, 13 % pa za gledanje pretočnih videovsebin komercialnih ponudnikov na zahtevo (npr. filmov, nadaljevank).

35 % oseb (16–74 let) je uporabljajo storitve e-bančništva; 9 % jih je uporabljalo ali odprlo predplačniški račun, npr. PayPal za plačilo spletnih nakupov.

15 % oseb je uporabilo internet za izobraževalne namene; ti so se npr. udeležili spletnega tečaja (3 %), uporabili spletno gradivo za izobraževanje na internetu (13 %) ali komunicirali prek izobraževalnih spletnih strani ali portalov s predavatelji ali študenti (6 %).

Dostop gospodinjstev do interneta prek optičnega omrežja narašča
V prvem četrtletju je imelo dostop do interneta 78 % gospodinjstev. 29 % teh gospodinjstev je do interneta dostopalo prek optičnega omrežja (v 2015: 24 %), 72 % pa prek mobilne širokopasovne povezave (v 2015: 69 %).

22 % gospodinjstva ni imelo dostopa do interneta; največ teh gospodinjstev je kot vzrok navedlo, da ga ne potrebujejo (65 %).
Infografika 1: Uporaba interneta in načini dostopa do interneta, osebe stare 16–74 let, 1. četrtletje 2016, Slovenija
Infografika 1: Uporaba interneta in načini dostopa do interneta, osebe stare 16–74 let, 1. četrtletje 2016, Slovenija
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Raziskovanje se delno izvaja kot del aktivnosti za tehnično podporo (Aktivnosti študij, vrednotenj in druge podlage, analize, strateški programski dokumenti) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.