Odpadki, Slovenija, 2015

Prebivalec Slovenije je v 2015 v povprečju proizvedel 451 kg komunalnih odpadkov, od tega 4 kg nevarnih

V Sloveniji je v 2015 nastalo 5,2 milijona ton odpadkov, od tega 18 % komunalnih. 69 % komunalnih odpadkov je bilo v 2015 zbranih ločeno. Skoraj 23 % nastalih komunalnih odpadkov je bilo odloženih na odlagališča.

 • 6. 10. 2016 ob 10:30
 • |
 • končni podatki

V Sloveniji smo v 2015 proizvedli večjo količino odpadkov kot v letu pred tem  

 • Nastalo je 5,2 milijona ton odpadkov, od tega skoraj 929.500 ton (18 %) komunalnih.
 • Komunalnih odpadkov je nastalo za 4 % več kot v 2014, drugih vrst odpadkov pa za 12 % več (predvsem zaradi gradbenih odpadkov).
 • V proizvodnih dejavnostih je nastalo malo več kot 3 milijone ton (58 %), v storitvenih dejavnostih skoraj 1,6 milijona ton (31 %), v gospodinjstvih pa malo več kot 550.000 ton (11 %) odpadkov.
 • Vseh nevarnih odpadkov je nastalo nekoliko manj kot v 2014, medtem ko je nevarnih komunalnih odpadkov nastalo 22 % več. Od skoraj 146.000 ton vseh nastalih nevarnih odpadkov jih je največ, 55 %, nastalo v predelovalnih dejavnostih, v gospodinjstvih pa le 4 %.
 • Največja je bila količina gradbenih odpadkov (28 %), druga največja količina so bili odpadki iz termičnih procesov (19 %), potem odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (13 %)  in komunalni odpadki (prav tako 13 %), odpadki iz obdelave in predelave lesa ter kovin (12 %) in odpadna embalaža (5 %). Druge vrste odpadkov so nastale v manjših količinah.

 
V Sloveniji smo v 2015 zbrali ločeno več odpadkov kot v prejšnjih letih, kar pomeni hkrati tudi več predelanih odpadkov

 • Skoraj 638.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno (ali skoraj 11 % več kot v 2014).
 • 3,2 milijona ton odpadkov je bilo predelanih (dejansko, brez zasipanja in priprave za predelavo) (ali 6 % več kot v 2014).
 • Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih malo več kot 275.000 ton vseh nastalih odpadkov (ali skoraj za 3 % manj kot v 2014).
 • Od komunalnih odpadkov jih je bilo odloženih na odlagališča skoraj 23 % (ali 102 kg/prebivalca).
 • Uvoz in izvoz odpadkov sta se glede na leto 2014 zmanjšala (uvoz za 4 %, izvoz za 6 %).
Grafikon 1: Odpadki po dejavnostih nastanka (v %) in razmerje med nenevarnimi in nevarnimi odpadki, Slovenija, 2015
Grafikon 1: Odpadki po dejavnostih nastanka (v %) in razmerje med nenevarnimi in nevarnimi odpadki, Slovenija, 2015
Viri: SURS, ARSO, MOP
Infografika 1: Delež odloženih od vseh nastalih komunalnih odpadkov, Slovenija, 2015
Infografika 1: Delež odloženih od vseh nastalih komunalnih odpadkov, Slovenija, 2015
Tabela 1: Ravnanje z odpadki, Slovenija
20142015 2015
2014
toneindeks
Celotna predelava6.098.1396.899.709113
… od tega uporaba kot gorivo268.938265.04599
… od tega recikliranje2.682.4392.870.078107
… od tega kompostiranje70.39572.366103
Celotno odstranjevanje584.135591.442101
… od tega sežig z namenom odstranitve34.65435.504102
… od tega odlaganje282.989275.38897
Izvoz671.460629.15894
Viri: SURS, ARSO, MOP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o nastajanju gradbenih odpadkov so zaradi neusklajenega poročanja manj natančni.   
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.