Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, september 2016

V septembru 2016 smo imeli na letni ravni 0,2-odstotno, na mesečni ravni 0,1-odstotno inflacijo

Cene so se v septembru 2016 v povprečju zvišale na letni in na mesečni ravni: na letni za 0,2 %, na mesečni za 0,1 %. K letni inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač ter telefonskih in internetnih storitev, k mesečni višje cene oblek in obutve ter naftnih derivatov.

  • 30. 9. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene na letni ravni v povprečju višje

Cene življenjskih potrebščin so se v septembru 2016 na letni ravni v povprečju zvišale za 0,2 % (v septembru 2015 pa je bila rast cen negativna, –0,6-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila  –0,4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta prav tako –0,4-odstotna).

Cene storitev so bile v primerjavi s septembrom 2015 v povprečju višje za 1,9 %, cene blaga pa nižje za 0,6 %. Poltrajno blago se je pocenilo za 2,1 %, trajno blago za 1,2 %, blago dnevne porabe pa za 0,1 %. 

K letni rasti cen so po 0,2 odstotne točke prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (dražji so bili za 1,1 %) ter telefonske in internetne storitve (te so bile dražje za 3,6 %). Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene nastanitvenih storitev ter višje cene v skupini raznovrstno blago in storitve.

Na drugi strani so skupno rast cen zniževale nižje cene v skupinah naftni derivati ter oblačila (vsaka po 0,2 odstotne točke). Tekoča goriva so se pocenila za 5,6 %, goriva in maziva pa za 2,0 %; oblačila so se pocenila za 3,7 %. Po 0,1 odstotne točke so prispevale nižje cene plina, daljinske energije ter rabljenih osebnih avtomobilov.

 

Obleka in obutev ter naftni derivati v septembru 2016 dražji, počitnice v paketu pa cenejše kot v prejšnjem mesecu

Cene so se v septembru 2016 na mesečni ravni v povprečju dvignile za 0,1 %.

K mesečni rasti cen so 0,6 odstotne točke prispevale višje cene oblek in obutve (ob prihodu jesensko-zimske kolekcije so se oblačila podražila za 9,2 %, obutev pa za 7,9 %), 0,1 odstotne točke pa višje cene goriv in maziv (ta so bila v primerjavi z avgustom 2016 dražja za 2,8 %).

Skupno rast cen so na drugi strani znižale za 0,6 odstotne točke nižje cene počitnic v paketu (v povprečju so bile nižje za 16,2 %).

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

V septembru 2016 je bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, 0,2-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta –1,0-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,5-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta prav tako –0,5-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,3-odstotna.  

Cene storitev so se v primerjavi s septembrom 2015 v povprečju zvišale za 2,0 %. Blago pa se je v letu dni pocenilo za 0,8 %. Cene poltrajnega blaga so se znižale za 2,2 %, cene trajnega blaga za 1,1 % in cene blaga dnevne porabe za 0,4 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v avgustu 2016 v povprečju 0,2-odstotna (v juliju 2016 je bila prav tako 0,2-odstotna), v državah članicah EU je bila 0,3-odstotna (v juliju 2016: 0,2-odstotna); najnižja je bila na Hrvaškem (–1,5-odstotna), najvišja pa v Belgiji (2,0-odstotna); v Sloveniji je bila –0,2-odstotna.
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
IX 16
IX 15
 IX 16 
VIII 16
IX 16 
XII 15
I–IX 16
I–IX 15
IX 16–X 15
IX 15–X 14
IX 16
Ø 15 
Skupaj100,2100,1100,599,799,6100,23
1 Hrana in brezalkoholne pijače101,199,9101,9100,6100,8101,26
2 Alkoholne pijače in tobak100,4100,1100,7100,3100,3100,54
3 Obleka in obutev97,2108,692,699,899,897,65
4 Stanovanje98,9100,199,598,998,999,24
5 Stanovanjska oprema100,199,8100,5100,199,9100,14
6 Zdravje100,499,9100,6100,4100,5100,98
7 Prevoz99,1101,2100,395,695,197,60
8 Komunikacije103,4100,7103,0103,9104,0104,70
9 Rekreacija in kultura100,294,0102,7100,299,7100,42
10 Izobraževanje99,999,9100,0100,0100,0100,00
11 Gostinske in nastanitvene storitve102,599,3102,0102,2101,9102,57
12 Raznovrstno blago in storitve101,6100,3101,5101,0101,5101,78
Blago99,4101,099,598,998,999,30
Storitve101,998,1102,5101,4101,4102,22
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
IX 16
IX 15
 IX 16 
VIII 16
IX 16 
XII 15
I–IX 16
I–IX 15
IX 16–X 15
IX 15–X 14
IX 161)
Ø 15  
Skupaj0,20,30,5-0,4-0,5100,18
1 Hrana in brezalkoholne pijače0,70,01,80,30,5101,01
2 Alkoholne pijače in tobak0,30,20,50,20,3100,42
3 Obleka in obutev-3,09,2-7,5-0,3-0,398,01
4 Stanovanje-1,20,1-0,5-1,5-1,698,98
5 Stanovanjska oprema-0,30,00,4-0,1-0,399,81
6 Zdravje0,40,00,70,40,5101,06
7 Prevoz-0,81,40,2-4,5-5,197,53
8 Komunikacije3,10,72,83,63,7104,37
9 Rekreacija in kultura-0,1-4,61,70,1-0,2100,00
10 Izobraževanje0,1-0,10,00,20,2100,15
11 Gostinske in nastanitvene storitve2,6-0,72,02,42,1102,71
12 Raznovrstno blago in storitve2,00,11,91,01,2101,97
Blago-0,81,1-0,5-1,6-1,798,99
Storitve2,0-1,12,21,51,4102,23
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.