Svetovni dan glasbe

Glasbeniki, pevci in skladatelji so večinoma moški. Glasbo poučujejo večinoma ženske

Skoraj četrtina vseh prireditev v kulturnih domovih in centrih je bila povezana z glasbo in skoraj 68 % ur vsega predvajanega radijskega programa je bila glasba.

  • 26. 9. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Pobudo za praznovanje svetovnega dneva glasbe je prvič dal leta 1975 Mednarodni glasbeni svet (International Music Council,IMC). Violinist Yehudi Menuhin je takrat zapisal, da je namen praznovanja tega dne spodbujanje promocije glasbene umetnosti v celotni družbi, poudarjanje Unescovih idealov o miru in prijateljstvu ter kulturnem razvoju in predstavljanje aktivnosti Mednarodnega glasbenega sveta. Za dan praznovanja je bil izbran 1. oktober. 

V Evropi se dan glasbe praznuje tudi 21. junija; aktivnosti usklajuje neprofitna organizacija European Music Day Association, v katero so vključena številna mesta v 110 državah po svetu, v zadnjih letih sodeluje tudi Slovenija (www.praznikglasbe.si).

V spomin na prvi praznik glasbe smo zbrali nekaj podatkov o glasbeni dejavnosti v Sloveniji; zadnji podatki se nanašajo večinoma na leto 2014.

Več kot tretjina izvedenih glasbenih del je prispevek slovenskih avtorjev

Slovenski profesionalni orkestri in zbori so v 2014 izvedli 2.123 del, od tega 746 del slovenskih avtorjev, kar je nekaj več kot 35 % vseh del.  V svojih matičnih hišah so priredili 120 koncertov. Te koncerte je obiskalo več kot 83.600 poslušalcev.
Poleg teh koncertov so v letu 2014 izvedli še 236 koncertov na gostovanjih. Z večino teh koncertov (208 ali 88 %) so gostovali po Sloveniji; z 20 koncerti so gostovali v drugih državah članicah Evropske unije, s 4 pa v drugih državah; 4 koncerte so izvedli posebej za Slovence zunaj Slovenije, od tega 3 v zamejstvu.

Infogram 1: Izvedena glasbena dela, Slovenija


Skoraj četrtina vseh prireditev v kulturnih domovih povezana z glasbo

Kulturni domovi in kulturni centri  v Sloveniji so v letu 2014 izvedli več kot 12.000 prireditev (premier in ponovitev).  Približno četrtina vseh prireditev je bilo povezanih z glasbo, največ (več kot 33 %) je bilo zborovskih koncertov, sledili so instrumentalni, rock koncerti in plesi, glasbe sveta in sodobne glasbene zvrsti ter jazz koncerti (zadnjih je bilo nekaj več kot 7 %).
Kulturni domovi in drugi centri kulture so pripravili 70 glasbenih festivalov (ali skoraj 41 % vseh festivalov v Sloveniji) z 280 predstavami, ki jih je obiskalo skoraj 94.400 poslušalcev.
V kulturnih domovih je bilo v letu 2014 organiziranih tudi 447 vzgojno-izobraževalnih seminarjev in delavnic, ki se jih je udeležilo 61.600 obiskovalcev, od tega je bilo več kot 90 % otrok in mladine.

Glasba prevladuje v radijskih programih

V letu 2014 so slovenske radijske postaje namenile v svojih predvajanih programih skoraj 68 % vseh ur glasbi. Glede na zvrst je z velikim deležem prevladovala zabavna in popularna glasba (88,2 %), v t. i. resni glasbi pa so lahko poslušalci uživali 8.387 ur (ali 2,5 % vsega predvajanega programa).
V televizijskih programih je samostojnim glasbenim oddajam čas odmerjen bolj skopo: take oddaje so v letu 2014 obsegale 14 % vseh ur predvajanega tv-programa (od tega je bilo blizu 94 % zabavne in popularne glasbe).

Najštevilnejši obiskovalci prireditev

V statističnem raziskovanju Življenjski pogoji smo prebivalce Slovenije povprašali, kako pogosto obiščejo različne kulturne prireditve (gledališke igre, koncert, operne predstave, balet, plesne predstave, predstave, pri katerih sodelujejo otroci, ipd.) in če jih ne obiskujejo, zakaj ne. Med tistimi, ki so v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem obiskovali take prireditve, je bilo največ, 29 %, takih, ki so bili na takih predstavah do 3-krat, nekaj manj,  28 %,  pa takih, ki so bili  več kot 3-krat. Med tistimi, ki niso obiskali nobene take prireditve, je bilo 19 % takih, ki jih take prireditve niso zanimale, 2 % se jih nista  udeležila zaradi nedostopnosti, 10 % iz finančnih razlogov, preostalih 12 % je navedlo druge razloge.
Najštevilnejši obiskovalci prireditev so osebe v starosti od 16 do 44 let, potem pa z leti zanimanje za prireditve upada. Glede na status  je tako med obiskovalci kulturnih prireditev največ dijakov in študentov ter zaposlenih in samozaposlenih oseb.

Glasbeni poklici

Konec leta 2015 je bilo v Statističnem  registru delovno aktivnega prebivalstva vpisanih 1.689 oseb, ki so opravljale glasbeni poklic kot primarni poklic in ki so bile vključene v obvezno socialno zavarovanje:
- v poklicni skupini učitelji glasbe v glasbenih šolah, zasebni vaditelji glasbe je bilo registriranih 705 oseb (403 ženske in 302 moška),
- v poklicni skupini glasbeniki, pevci, skladatelji pa 984 oseb (337 žensk in 647 moških).
Izsledki zadnjih statističnih raziskovanj o profesionalnih orkestrih in zborih pa kažejo, da je redno zaposlenih za nedoločen ali pa določen čas okrog 60 % oseb, preostali pa sodelujejo občasno po pogodbi ali kot študenti.

 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.