Gospodarska klima, Slovenija, september 2016

Gospodarska klima septembra 2016 na mesečni ravni nižja, na letni ravni višja

Gospodarska klima je bila septembra 2016 na mesečni ravni nižja za 0,5 odstotne točke, na letni pa višja za 0,3 odstotne točke.

  • 26. 9. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Gospodarska klima na mesečni ravni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil septembra 2016 (5,9 odstotne točke) za 0,5 odstotne točke nižji kot avgusta 2016 (6,4 odstotne točke) in za 9,1 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na znižanje tega kazalnika na mesečni ravni je vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,4 odstotne točke). Pozitivno pa so na spremembo vrednosti kazalnika vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, kazalnik zaupanja v trgovini na drobno in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (vsak za 0,3 odstotne točke). Kazalnik zaupanja potrošnikov ni vplival na spremembo kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni.

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil septembra 2016 za 0,3 odstotne točke višji kot septembra 2015.

Na zvišanje tega kazalnika na letni ravni so vplivali kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,9 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke). Negativno pa sta na spremembo vrednosti kazalnika na letni ravni vplivala kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,0 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke).

Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, september 2016
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, september 2016
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.