Poslovne tendence, Slovenija, september 2016

Zaupanje v trgovini na drobno, gradbeništvu in storitvenih dejavnostih v septembru 2016 višje kot v avgustu 2016

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v septembru 2016 v trgovini na drobno, gradbeništvu in storitvenih dejavnostih višja, v predelovalnih dejavnostih pa nižja kot v prejšnjem mesecu.

  • 26. 9. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila septembra 2016 za 4 odstotne točke nižja kot avgusta 2016 in za 1 odstotno točko nižja kot septembra 2015, glede na dolgoletno povprečje pa za 5 odstotnih točk višja.
Kazalniki stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišali. Znižala se je le vrednost kazalnika pričakovana proizvodnja. Vrednost kazalnika zagotovljena proizvodnja je ostala enaka.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v septembru 2016 za 6 odstotnih točk višja kot avgusta 2016 in za 8 odstotnih točk višja kot septembra 2015, hkrati pa za 19 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale; izjemi sta bili vrednosti kazalnikov prodaja in obseg zalog. Tudi vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišali sta se le vrednosti kazalnikov pričakovani poslovni položaj in pričakovana prodaja.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila septembra 2016 za 6 odstotnih točk višja kot avgusta 2016 in za 18 odstotnih točk višja kot septembra 2015 ter za 17 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale, znižali sta se vrednosti kazalnikov poslovno stanje in zagotovljeno delo. Med kazalniki pričakovanj za naslednje tri mesece se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišala vrednost kazalnika pričakovane cene, znižala vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje, medtem ko je vrednost kazalnika pričakovana naročila ostala enaka vrednosti iz prejšnjega meseca.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila septembra 2016 za 1 odstotno točko višja kot avgusta 2016 in za 2 odstotni točki višja kot septembra 2015 ter za 10 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Kazalniki stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišali, znižala se je le vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje.
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, september 2016
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, september 2016
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.