Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2. četrtletje 2016

Cene stanovanjskih nepremičnin v 2. četrtletju 2016 v povprečju za 1,9 % višje kot v 1. četrtletju 2016

Cene stanovanjskih nepremičnin so se v 2. četrtletju 2016 glede na 1. četrtletje 2016 zvišale povprečno za 1,9 %. Podražile so se tako rabljene kot tudi nove nepremičnine. Število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo rekordno visoko, število prodaj novih pa nekoliko višje kot v 1. četrtletju 2016.

  • 23. 9. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene novih stanovanjskih nepremičnin skoraj nespremenjene, promet z njimi nekoliko živahnejši

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in družinske hiše skupaj) so se v 2. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje v povprečju neznatno zvišale (za 0,1 %).

Cene novih stanovanj so se v 2. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje znižale za 0,3 %. Po večletnem obdobju izrazitega nihanja indeksov cen novih stanovanj je bila sprememba cen v 2. četrtletju 2016 kljub pestri sestavi prodanih stanovanj majhna; znaten del prodaje (29 %) je namreč izhajal iz stečajnih postopkov v različnih delih Slovenije, opazen je tudi delež prodaj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (12 %). Število prodanih novih stanovanj (246) je bilo sicer višje od povprečnega četrtletnega števila prodaj v obdobju 2013–2015 (180), a je še vedno krepko zaostajalo za številom prodaj novogradenj v predkriznem obdobju (364). Največ novih stanovanj (50 %) je bilo kot običajno prodanih v Osrednjeslovenski statistični regiji (od tega polovico v mestni občini Ljubljana), zatem v Podravski (15 %), v Obalno-kraški (14 %) in v Goriški statistični regiji (10 %).

Cene novih družinskih hiš so se po rekordnem znižanju v 3. četrtletju 2015 (za 14,2 %) tretjič zapored nekoliko zvišale, tokrat za 2,1 %. Število prodaj je bilo tudi v tem četrtletju zelo nizko (29).

 

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin v povprečju višje za 2,2 %, število prodaj visoko

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, tj. rabljenih stanovanj in hiš skupaj, v Sloveniji so se v 2. četrtletju 2016 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v povprečju zvišale za 2,2 %. Zvišale so se tako cene rabljenih stanovanj kot cene rabljenih družinskih hiš, okrepilo se je tudi število prodaj obojih.

Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so se v 2. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje zvišale za 1,8 %. Blaga rast cen rabljenih stanovanj v Ljubljani traja že vse od konca leta 2014, ko so bile po večletnem zniževanju dosežene najnižje cene. Od tedaj pa do konca 2. četrtletja 2016 so se cene rabljenih stanovanj v Ljubljani zvišale za 8 odstotnih točk. Kljub temu so bile cene rabljenih stanovanj v 2. četrtletju 2016 še vedno za 13 % nižje od povprečja cen v 2010.

V vsem obdobju od začetka leta 2014 je naraščalo tudi število prodaj rabljenih stanovanj v Ljubljani. Tokrat je bilo prodanih 521 rabljenih stanovanj, največ v zadnjih devetih letih.

Tudi cene rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane, v preostali Sloveniji, so se v 2. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje zvišale, in sicer za 1,7 %. Blago naraščanje cen rabljenih stanovanj, ki se je tudi zunaj Ljubljane začelo v letu 2015, se je  v 2. četrtletju 2016 nadaljevalo. Ponudba rabljenih stanovanj je bila še naprej velika; tokrat je bilo prodanih 1.321 stanovanj.  

Živahno trgovanje z rabljenimi družinskimi hišami se je nadaljevalo tudi v 2. četrtletju 2016. Prodanih je bilo 672 hiš, največ od leta 2003, odkar so na voljo statistični podatki o prodaji hiš. Njihove cene so se v 2. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje zvišale za 3,1 % in se s tem povsem izenačile s povprečno ravnijo cen v letu 2014. Tedaj so se cene družinskih hiš po večletnem upadanju ustalile na ravni, ki je bila približno za 15 % nižja od povprečne ravni cen v letu 2010.

Grafikon 1: Letni indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Grafikon 1: Letni indeksi  cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen in število transakcij po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2. četrtletje 2016
IV-VI 16
X-XII 15
IV-VI 16
I-III 16
IV-VI 16
IV-VI 15
IV-VI 16
  Ø 2010  
Število
transakcij
1 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SKUPAJ104,2101,9100,587,742.789
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine96,8100,195,585,64275
1.1.1 Nova stanovanja95,399,796,089,71246
1.1.2 Nove hiše104,1102,192,272,7229
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine105,6102,2101,487,312.514
1.2.1 Rabljena stanovanja, Slovenija104,3101,8102,288,051.842
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana-občina104,6101,8104,286,89521
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija104,1101,7100,788,921.321
1.2.2 Rabljene hiše108,3103,199,485,33672
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.