Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, julij 2016

V juliju 2016 izdanih glede na junij 25 % več dovoljenj za gradnjo stavb in v njih načrtovanih 7 % več stanovanj

Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo v juliju 2016 izdanih 11 % več dovoljenj, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa 34 % več kot v prejšnjem mesecu.

  • 20. 9. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Skupna površina v juliju načrtovanih stavb večja kot v juniju

Celotna površina vseh v juliju načrtovanih stavb naj bi merila nekaj manj kot 131.000 m2, kar je za 2 % več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju 2016; površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila večja za 23 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa je bila manjša za 9 %.

98 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 26 % višje kot v juniju, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila večja za 4 %.

Načrtovanih več stanovanj kot v juniju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v juliju 2016, je bila predvidena gradnja 221 stanovanj, kar je za 7 % več, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v juniju 2016. Večina stanovanj je bila načrtovana v stanovanjskih stavbah, le štiri stanovanja so bila načrtovana v nestanovanjskih stavbah. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih za 12 % več stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa za 24 % manj stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih v juniju. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 156 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 85 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2016, se bo predvidoma gradilo 14 % več novih stanovanj kot s tistimi, izdanimi v juniju 2016, njihova površina pa bo predvidoma večja za 6 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2016, se bo največ stanovanj gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 38 stanovanj (17 % vseh načrtovanih). Tej regiji sledita savinjska z 32 (15 % vseh) in gorenjska statistična regija s 23 načrtovanimi stanovanji (10 % vseh). Eno stanovanje manj kot v gorenjski regiji je načrtovanih tudi v pomurski in podravski statistični regiji (v vsaki 22 stanovanj). V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji (7 stanovanj).

Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, julij 2016
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, julij 2016
1)Vključuje goriško, jugovzhodno Slovenijo, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko, zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, julij 2016
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj559130.64422132.167
  stanovanjske stavbe19955.00121731.963
  nestanovanjske stavbe36075.6434204
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
VII 2016
VI 2016
VII 2016
VI 2016
Število126,1114,1
Površina103,7106,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni najkasneje do 19. maja 2017.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.