Svetovni dan turizma

27. september – svetovni dan turizma: Turizem za vse

Leto 2015 je bilo po številu prihodov turistov rekordno za svetovni in slovenski turizem. Vendar vsi nimajo možnosti, da bi potovali, ali so pri tem omejeni. Razlogi so različni. Letošnji slogan Turizem za vse želi poudariti pomen ustvarjanja takšnega okolja v turizmu, ki bi upošteval potrebe vseh.

  • 20. 9. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Svetovni dan turizma zaznamujemo 27. septembra že od leta 1979. Slogan letošnjega svetovnega dneva turizma je »Turizem za vse«, s katerim želi Svetovna turistična organizacija (UNWTO)  poudariti pomen univerzalne dostopnosti turizma.

Leto 2015 rekordno za svetovni in slovenski turizem
Turizem je hitro rastoča panoga, število turistov iz leta v leto raste. Leto 2015 je bilo rekordno tako za svetovni kot tudi slovenski turizem. 
Po podatkih Svetovne turistične organizacije je bilo v letu 2015 zabeleženih skoraj 1,2 milijarde mednarodnih turističnih prihodov. V primerjavi z letom 2014 se je število mednarodnih prihodov turistov povečalo za 52 milijonov ali 5 %. Število mednarodnih turističnih prihodov v svetovnem turizmu tako po gospodarski krizi v letu 2009 že šesto leto zapored narašča. 

Tudi v Sloveniji je bilo v letu 2015 v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih največ prihodov in prenočitev turistov doslej: več kot 3,9 milijona prihodov turistov ali za 11 % več kot v letu 2014 in več kot 10,3 milijona prenočitev turistov ali za 8 % več kot v letu 2014. Več prenočitev so ustvarili tako domači kot tuji turisti (domači za 6 %, tuji za 9 %).


Kljub pozitivnim rezultatom v turizmu in dejstvu, da so potovanja postala del našega vsakdana, še vedno veliko ljudi iz različnih razlogov ne more potovati, čeprav bi si to želeli: nekateri iz finančnih razlogov, nekateri zaradi zdravstvenih omejitev (fizičnih ali psihičnih), nekateri morajo skrbeti za starostnike itd. 

Prebivalci Slovenije po udeleženosti na zasebnih potovanjih nad povprečjem EU-28
V letu 2015 se je odpravilo na vsaj eno zasebno potovanje po Sloveniji ali v tujino, na katerem so vsaj enkrat prenočili, 63 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. S tem podatkom se Slovenija uvršča rahlo nad povprečje Evropske unije (po zadnjih objavljenih podatkih se je v letu 2014 vsaj enega zasebnega potovanja z vsaj eno prenočitvijo udeležilo 60 % prebivalcev celotne EU-28). Najvišjo, več kot 80-odstotno udeleženost na zasebnih potovanjih, so izkazovale Finska, Češka republika, Danska,  Luksemburg in Nizozemska, najnižjo pa Romunija (le 25 %) in za njo Bolgarija, Italija, Grčija ter Portugalska (39 %).

S starostjo prebivalcev se udeleženost na zasebnih potovanjih znižuje
Med prebivalci Slovenije, starimi vsaj 15 let, se jih v letu 2015 ni odpravilo na nobeno zasebno potovanje z vsaj eno prenočitvijo 37 %.
Delež prebivalcev, ki se ne odpravijo na niti eno zasebno potovanje z vsaj eno prenočitvijo, s starostjo oseb narašča. V 2015 je bilo v starostni skupini 15–24 let takih, ki zasebno niso potovali niti enkrat, petina, v starostni skupini 65 ali več let pa kar dve tretjini.

Pomanjkanje finančnih sredstev glavna ovira za odhod na potovanje
Med razlogi za neodhod na zasebno potovanje (navedli so jih lahko več) je več kot polovica (53 %) prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, navedla finančne razloge, 34 % jih je navedlo zdravstvene razloge. 19 % se na zasebno potovanje ni odpravilo zaradi pomanjkanja prostega časa, 18 % ni imelo potrebe po potovanju.  

Infografika 1: Zakaj prebivalci Slovenije, stari 15 ali več let, v letu 20151) niso odšli na zasebno potovanje?Vir: SURS

29 % hotelov in podobnih objektov razpolaga z vsaj eno sobo, dostopno osebam z omejeno mobilnostjo
Nastanitveni objekti skušajo svojo ponudbo prilagoditi osebam z različnimi posebnimi potrebami. V letu 2015 jih je med 681 turističnimi nastanitvenimi objekti v Sloveniji, ki sodijo v skupino hoteli in podobni nastanitveni objekti, 199 ali 29 % razpolagalo z vsaj eno sobo, primerno za osebe z omejeno mobilnostjo, tudi za osebe na invalidskem vozičku. Med hoteli je bilo takšnih 43 %, med gostišči le 16 %.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.