Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, avgust 2016

Cene v avgustu 2016 na letni in mesečni ravni v povprečju ostale nespremenjene

V avgustu 2016 so cene na letni in mesečni ravni v povprečju ostale nespremenjene. V enem letu se je blago pocenilo za 1,0 %, storitve pa so se podražile za 2,1 %.

  • 31. 8. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Na letni ravni cene v povprečju nespremenjene

V avgustu 2016 so cene življenjskih potrebščin na letni ravni v povprečju ostale nespremenjene. V avgustu 2015 pa je bila letna rast cen negativna, –0,3-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast cen je bila  –0,4-odstotna (prav toliko tudi v istem obdobju prejšnjega leta).

Cene blaga so bile v primerjavi z avgustom 2015 v povprečju nižje za 1,0 %. Trajno blago se je pocenilo za 1,6 %, blago dnevne porabe za 1,0 %, poltrajno blago pa za 0,3 %. Cene storitev so bile višje za 2,1 %.

K letni rasti cen so 0,2 odstotne točke prispevale višje cene počitnic v paketu (za 6,0 %). Po 0,1 odstotne točke so posamezno prispevale višje cene kruha in izdelkov iz žit (dražji so bili za 1,9 %), sveža in predelana zelenjava (za 5,2 %), telefonske in internetne storitve (za 2,4 %) ter nastanitvene storitve (za 10,1 %).

K skupnemu padcu cen na letni ravni so največ prispevale nižje cene naftnih derivatov: 0,6 odstotne točke. Tekoča goriva so se pocenila za 11,5 %, goriva in maziva pa za 9,7 %. 0,1 odstotne točke so prispevale nižje cene rabljenih osebnih avtomobilov (za 8,6 %), daljinska energija (za 8,1), plin (za 4,1 %) in oblačila (za 1,8 %).

 

Tudi na mesečni ravni cene v povprečju nespremenjene

V avgustu 2016 so tudi na mesečni ravni cene v povprečju ostale nespremenjene.

K mesečni rasti cen so po 0,1 odstotne točke posamezno prispevale višje cene oblačil in počitnic v paketu. Oblačila so se podražila za 2,5 %, počitnice v paketu pa za 2,3 %.

K skupnemu padcu cen so 0,2 odstotne točke prispevale nižje cene naftnih derivatov. Tekoča goriva so se pocenila za 5,3 %, goriva in maziva pa za 3,3 %.

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

V avgustu 2016 je bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin –0,2-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta –0,6-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,6-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta –0,4-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,1-odstotna.  

Blago se je v letu dni pocenilo za 1,5 %. Cene trajnega blaga so se znižale za 1,7 %, cene blaga dnevne porabe za 1,5 % in cene poltrajnega blaga za 0,3 %. Cene storitev so se v primerjavi z avgustom 2015 v povprečju zvišale za 2,0 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juliju 2016 v povprečju 0,2-odstotna (v juniju 2016 0,1-odstotna), v državah članicah EU je bila prav tako 0,2-odstotna (v juniju 2016 0,1-odstotna); najnižja je bila v Bolgariji in na Hrvaškem (v vsaki –1,1-odstotna), najvišja pa v Belgiji (2,0-odstotna); v Sloveniji je bila –0.1-odstotna.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VIII 16
VIII 15
VIII 16
VII 16 
VIII 16
XII 15 
I–VIII 16
I–VIII 15
VIII 16–IX 15
VIII 15–IX 14
VIII 16
 Ø 15  
Skupaj100,0100,0100,499,799,6100,15
1 Hrana in brezalkoholne pijače101,499,8101,9100,6100,8101,34
2 Alkoholne pijače in tobak100,2100,1100,6100,2100,4100,40
3 Obleka in obutev99,1101,485,3100,2100,089,92
4 Stanovanje98,699,699,398,998,999,12
5 Stanovanjska oprema100,5100,4100,8100,299,9100,37
6 Zdravje100,5100,0100,7100,4100,5101,04
7 Prevoz95,598,699,195,194,696,44
8 Komunikacije102,2100,0102,3104,0103,9103,99
9 Rekreacija in kultura102,3100,7109,3100,299,8106,80
10 Izobraževanje100,0100,0100,0100,0100,1100,06
11 Gostinske in nastanitvene storitve103,1100,5102,7102,2101,7103,33
12 Raznovrstno blago in storitve101,7100,3101,2100,9101,4101,50
Blago99,099,898,598,998,898,28
Storitve102,1100,3104,5101,4101,2104,17
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VIII 16
VIII 15
VIII 16
VII 16 
VIII 16
XII 15 
I–VIII 16
I–VIII 15
VIII 16–IX 15
VIII 15–IX 14
VIII 161)
Ø 15  
Skupaj-0,2-0,10,2-0,5-0,699,89
1 Hrana in brezalkoholne pijače0,9-0,31,80,30,5101,06
2 Alkoholne pijače in tobak0,10,00,40,20,3100,23
3 Obleka in obutev-0,42,7-15,30,1-0,189,73
4 Stanovanje-1,5-0,4-0,6-1,5-1,698,88
5 Stanovanjska oprema-0,10,20,4-0,1-0,399,85
6 Zdravje0,50,00,70,40,6101,11
7 Prevoz-4,7-1,6-1,1-5,0-5,696,23
8 Komunikacije2,00,02,13,73,6103,66
9 Rekreacija in kultura1,50,56,50,2-0,1104,79
10 Izobraževanje0,20,00,00,20,3100,20
11 Gostinske in nastanitvene storitve3,20,52,82,41,9103,49
12 Raznovrstno blago in storitve1,90,31,80,91,1101,86
Blago-1,5-0,2-1,6-1,7-1,797,90
Storitve2,00,23,31,51,3103,35
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.