Temeljni agregati sektorja država (oktobrsko EDP poročanje), Slovenija, 2012–2015

Po redni letni reviziji primanjkljaj države v 2015 ostaja 2,9 % BDP, dolg države znaša 83,1 % BDP.

Podatki o primanjkljaju in dolgu države so bili v letih 2012–2015 revidirani v okviru redne letne revizije. Vpliv revizije je minimalen: primanjkljaj sektorja država v letu 2015 ostaja na 2,9 % BDP. Končni vpliv revizije za leto 2014 in 2015 bo znan po zaključku rednega EDP postopka v oktobru.

  • 30. 9. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Podatki o primanjkljaju in dolgu države so bili v letih 2012–2015 revidirani v okviru redne letne revizije. Vpliv revizije je minimalen: primanjkljaj sektorja država v letu 2015 je znašal 1.118 milijonov EUR ali 2,9 % BDP, kar je za 13 milijonov manj kot ob aprilski objavi. Konsolidiran dolg sektorja države se je povečal za 0,1 odstotne točke na 83,1 % BDP in konec leta 2015 znašal 32.071 milijonov EUR. V septembrski reviziji, zaradi poznega prejema podatkov pomembne enote države, ti podatki niso bili vključeni. Ti podatki še niso bili potrjeni s strani Eurostata, zato bo končna ocena primanjkljaja države za leti 2014 in 2015 znana v oktobru, po zaključku rednega Postopka o presežnem primanjkljaju za Slovenijo.

Primanjkljaj sektorja država v 2015 za 2,1 odstotne točke nižji kot v 2014

Celotni prihodki sektorja država so v 2015 še naprej naraščali. Glede na leto 2014 so se nominalno povečali za 619 milijonov EUR ali za 3,7 %, od tega v največji meri, za 501 milijon EUR ali za 3,6 %, iz davkov in socialnih prispevkov. Investicijske podpore, kjer so največji delež sredstva iz EU, so se v primerjavi s predhodnim letom povečale za 73 milijonov EUR ali za 11,5 % in so znašale 705 milijonov EUR.

Država po letu 2013, ko je zaradi dokapitalizacije bank imela rekordni primanjkljaj (5.396 milijonov EUR ali 15 % BDP) postopoma zmanjšuje izdatke. V letu 2015 so bili izdatki v primerjavi s predhodnim letom nominalno nižji za 147 milijonov EUR ali za 0,8 %. Država je investicije znižala za 4,2 % (na 1.832 milijonov EUR), kapitalske transferje za 34,9 % (na 566 milijonov EUR) in umirila izdatke za obresti; ti so se v primerjavi z 2014 znižali za 3,9 % (na 1.137 milijonov EUR). Zmanjšanje izdatkov za obresti je povzročilo, da je bil prvič po letu 2008 ustvarjen primarni presežek, in sicer v vrednosti 19 milijonov EUR (0,1 % BDP).

Pri izdatkih je država v letu 2015 največ namenila za socialna nadomestila in sredstva za zaposlene (61,2 % celotnih izdatkov). Ti so se v primerjavi z letom 2014 prvič po koncu gospodarske krize povečali, in sicer za 159 milijonov EUR ali za 1,4 %. To pomeni, da je država začela sproščati varčevalne ukrepe, saj je v zadnjih dveh letih nekoliko povečala tudi izdatke za vmesno potrošnjo (ti so se v primerjavi z letom 2014 povečali za 74 milijonov EUR ali za 3,3 %).

Enote lokalne države ustvarile lani 120 milijonov EUR presežka

Primanjkljaj na centralni ravni je v letu 2015 znašal 1.283 milijonov EUR ali 3,3 % BDP. Na povečanje vrednosti primanjkljaja na centralni ravni so v letih 2014 in 2015 najbolj vplivali podatki t. i. slabe banke (Družbe za upravljanje terjatev bank), predvsem odpisi terjatev, konverzije slabih posojil v lastniške deleže podjetij in konverzije v nepremičnine. Lokalna raven in skladi socialne varnosti so v letu 2015 ustvarili presežek, in to 45 milijonov EUR skladi socialne varnosti, 120 milijonov EUR pa lokalna država.

Napoved primanjkljaja in dolga države za leto 2016

Podatki so bili objavljeni v skladu s Postopkom o presežnem primanjkljaju (EDP) in posredovani Eurostatu v drugem rednem letnem poročilu o primanjkljaju in dolgu države za obdobje 2012–2015. SURS je poročilo pripravil v sodelovanju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance (MF). V poročilo je vključena tudi napoved MF o primanjkljaju in dolgu za leto 2016. Primanjkljaj je ocenjen na -878 milijonov EUR ali -2,2 % BDP, podatki o bruto konsolidiranem dolgu države pa do objave še niso bili na voljo.
Tabela 1: Temeljni agregati in kategorije sektorja država, Slovenija
201220132014201520161)
mio. EUR
Prihodki16.02316.26716.78717.407
Minus: izdatki17.49921.66318.67118.525
Presežek (+)/primanjkljaj (-)2)-1.476-5.396-1.884-1.118-878
  Centralna država-1.391-5.409-1.913-1.283-843
  Lokalna država19-51-4412014
  Skladi socialne varnosti-104657345-49
Minus: izdatki za obresti7309201.1831.1371.168
Primarni primanjkljaj / presežek-747-4.476-70119290
D.99 Pomembnejši izjemni transferji613.7996090
- dokapitalizacija bank613.6333520
- odškodnine izbrisanim osebam013000
- 3. četrtina reforme plač v javnem sektorju03700
- poplačilo depozitov LB v Hrvaški in Bosni002570
Primanjkljaj brez izjemnih transferjev-1.415-1.597-1.275-1.118
Dolg po stanju konec leta19.40425.50530.19932.071
  S.1311 Centralna država18.81724.95129.59231.481
  S.1313 Lokalna država708734788786
  S.1314 Skladi socialne varnosti52221
  Konsolidacija med podsektorji (-)-173-181-182-198
Bruto domači proizvod36.00235.91737.33238.57040.004
… ni podatka
1) Napoved.
2) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 2: Temeljni agregati in kategorije sektorja država, Slovenija
201220132014201520161)
% BDP
Prihodki44,545,345,045,1
Minus: izdatki48,660,350,048,0
Presežek (+)/primanjkljaj (-)2)-4,1-15,0-5,0-2,9-2,2
  Centralna država-3,9-15,1-5,1-3,3-2,1
  Lokalna država0,1-0,1-0,10,30,0
  Skladi socialne varnosti-0,30,20,20,1-0,1
Minus: izdatki za obresti2,02,63,22,92,9
Primarni primanjkljaj / presežek-2,1-12,5-1,90,10,7
D.99 Pomembnejši izjemni transferji0,210,61,60,0
- dokapitalizacija bank0,210,10,90,0
- odškodnine izbrisanim osebam0,00,40,00,0
- 3. četrtina reforme plač v javnem sektorju0,00,10,00,0
- poplačilo depozitov LB v Hrvaški in Bosni0,00,00,70,0
Primanjkljaj brez izjemnih transferjev-3,9-4,4-3,4-2,9
Dolg po stanju konec leta53,971,080,983,1
  S.1311 Centralna država52,369,579,381,6
  S.1313 Lokalna država2,02,02,12,0
  S.1314 Skladi socialne varnosti0,00,00,00,0
  Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,5-0,5-0,5
… ni podatka
1) Napoved.
2) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.