Opravljene delovne ure, Slovenija, 2. četrtletje 2016

Zaposlena oseba opravila v 2. četrtletju 2016 v povprečju več delovnih ur kot v istem obdobju 2015

V 2. četrtletju 2016 je bilo opravljenih za 5,1 % več delovnih ur kot v 2. četrtletju 2015 (zaradi manjšega števila praznikov in večjega števila zaposlenih oseb). Obseg povprečno opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo se je povečal v vseh dejavnostih, razen v dejavnosti rudarstvo.

  • 5. 9. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
V 2. četrtletju 2016 opravljenih več delovnih ur kot v 2. četrtletju 2015
V Sloveniji zaposlene osebe so v 2. četrtletju 2016 opravile (po začasnih podatkih) 297,5 milijona delovnih ur, kar je za 5,1 % več kot v istem obdobju 2015. Tolikšna razlika v številu opravljenih delovnih ur je bila posledica predvsem manjšega števila praznikov (dela prostih dni) in večjega števila zaposlenih oseb v letošnjem 2. četrtletju v primerjavi z 2. četrtletjem 2015.

V 1. polletju 2016 je bilo po začasnih podatkih opravljenih 580,0 milijona delovnih ur ali za 1,6 % več kot v 1. polletju 2015.

Povprečno največ delovnih ur opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo in v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
V Sloveniji zaposlena oseba je v 2. četrtletju 2016 opravila na mesec povprečno 140 delovnih ur ali za 2,9 % več kot v istem obdobju 2015; obseg povprečno opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo se je v primerjavi z 2. četrtletjem 2015 povečal v vseh dejavnostih, razen v dejavnosti rudarstvo.

Kljub pozitivni stopnji rasti v 2. četrtletju 2016 pa se je obseg povprečno opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo v 1. polletju 2016 v primerjavi s 1. polletjem 2015 nekoliko zmanjšal (za 0,2 %).

V obdobju od aprila do junija 2016 so bile (glede na število opravljenih delovnih ur) delovno najbolj obremenjene osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo in v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja; opravile so povprečno 145 delovnih ur na mesec. Povprečno najmanj delovnih ur na mesec pa so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gostinstvo, in sicer 131. Odstotni delež opravljenih delovnih ur v plačanih delovnih urah je bil v 2. četrtletju 2016 najvišji v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih; znašal je 86,5 %.

Število opravljenih delovnih ur se je najbolj povečalo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, najbolj zmanjšalo pa v dejavnosti rudarstvo
Z vidika dejavnosti se je skupni obseg opravljenih delovnih ur v 2. četrtletju 2016 glede na isto obdobje 2015 najizraziteje povečal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer za 12,7 %; sledila je dejavnost gostinstvo, kjer se je skupno število opravljenih delovnih ur povečalo za 9,6 %. Zmanjšanje števila opravljenih delovnih ur pa je bilo v tem obdobju najopaznejše v dejavnosti rudarstvo; tam je bilo opravljenih za 2,5 % manj delovnih ur kot v istem obdobju 2015. Spremembe v skupnem obsegu opravljenih delovnih ur v vseh omenjenih dejavnostih so bile v največji meri posledica sprememb v številu zaposlenih oseb v teh dejavnostih.

Podobne ugotovitve kot za 2. četrtletje 2016 veljajo tudi za 1. polletje 2016.
Grafikon 1: Stopnje rasti opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Grafikon 1: Stopnje rasti opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija (isto obdobje prejšnjega leta = 100)
201420152016
I–III102,6100,898,1
IV–VI99,8101,2105,1
VII–IX101,3103,0
X–XII102,5103,3
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.