Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 2. četrtletje 2016

Stopnja anketne brezposelnosti v 2. četrtletju 2016 nižja, 7,8-odstotna

Število brezposelnih se je v 2. četrtletju 2016 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem znižalo za 10,7 %. Število delovno aktivnih se je zvišalo za 2,8 %.

  • 31.8.2016
  • |
  • končni podatki
V 2. četrtletju 2016 je bilo med prebivalstvom Slovenije 997.000 aktivnih oseb, kar je za 16.000 (ali za 1,6 %) več kot v prejšnjem četrtletju. Število anketno brezposelnih oseb med njimi se je znižalo za 9.000 (ali 10,7 %), število delovno aktivnih pa zvišalo za 25.000 (ali 2,8 %). Znižalo se je tudi število neaktivnih prebivalcev, in sicer za 16.000 (ali za 2,1 %).
Stopnja anketne brezposelnosti se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem znižala za 1,1 odstotne točke. 
Stopnja anketne brezposelnosti (delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom) je bila v 2. četrtletju 2016 najnižja v zadnjih petih letih. Stopnja delovne aktivnosti (delež delovno aktivnih med prebivalci, starejšimi od 15 let) in stopnja aktivnosti pa sta se v tem obdobju zvišali, prva za 1,4 odstotne točke, druga za 0,9 odstotne točke.
Stopnja brezposelnosti je bila višja med ženskami.
V 2. četrtletju je bilo brezposelnih 40.000 žensk in 38.000 moških. Delovno aktivnih moških je bilo več (493.000) kot delovno aktivnih žensk (426.000). Med moškimi sta bili tako stopnja aktivnosti in stopnja delovne aktivnosti višji kot med ženskami, stopnja brezposelnosti pa je bila nižja.
 Med 793.000 zaposlenimi prebivalci Slovenije jih je bilo 82,4 % v delovnem razmerju za nedoločen čas.
Delež zaposlenih za nedoločen čas med vsemi zaposlenimi je največji med osebami v starostni skupini 50 ali več let; v 2. četrtletju 2016 jih je bilo 93,9 % ali 186.000. Med zaposlenimi mladimi v starostni skupini 15–29 let, bilo jih je 142.000, pa so prevladovali taki, ki so bili zaposleni za določen čas; bilo jih je 75.000 (ali 52,8 %); preostalih 67.000 (ali 47,2 %) je bilo zaposlenih za nedoločen čas.
Stopnja brezposelnosti v Sloveniji je bila v prejšnjem četrtletju nekoliko pod povprečjem Evropske Unije.1)
 

1) Podatki so za 1. četrtletje 2016, saj za 2. četrtletje še niso na voljo; starostna skupina 15–64 let.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.