Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 2. četrtletje 2016

V 2. četrtletju 2016 se je ponovno povečalo število prostih kot tudi zasedenih delovnih mest

V 2. četrtletju 2016 je bilo nekaj več kot 12.000 prostih delovnih mest, kar je za skoraj 300 delovnih mest več kot v prejšnjem četrtletju. Prav tako se je povečalo tudi število zasedenih delovnih mest, in sicer je bilo zabeleženih skoraj 702.000.

  • 11. 8. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število prostih delovnih mest se je tudi v tem četrtletju povečalo

V 2. četrtletju 2016 je bilo v Sloveniji  nekaj več kot 12.000 prostih delovnih mest, to je za skoraj 300 delovnih mest več, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Največ prostih delovnih mest na ravni Slovenije je bilo v predelovalnih dejavnostih (nekaj več kot 2.900) in v gradbeništvu (nekaj več kot 1.900).

Pri delodajalcih z 10 ali več zaposlenimi osebami je bilo okoli 6.400 prostih delovnih mest, kar predstavlja 53,5 % vseh prostih delovnih mest.

Stopnja prostih delovnih mest je ostala na enaki ravni

Stopnja prostih delovnih mest je v 2. četrtletju 2016 znašala 1,7 % kar je enako kot v prejšnjem četrtletju. Najvišja stopnja prostih delovnih mest je bila v dejavnosti gostinstva, znašala je 4,4 % in v dejavnosti gradbeništva, kjer je znašala 3,9 %.

Število zasedenih delovnih mest večje tudi v tem četrtletju

V 2. četrtletju 2016 je bilo zasedenih skoraj 702.000 delovnih mest, kar je za okoli 6.400 več kot v prejšnjem četrtletju. Desezonirani podatki o zasedenih delovnih mestih se povečujejo vse od 2. četrtletja 2014 dalje. Od vseh zasedenih delovnih mest jih je bilo 80,6 % pri delodajalcih z vsaj 10 zaposlenimi osebami.

Z letom 2015 se za zasedena delovna mesta kot četrtletni podatek upošteva podatek za referenčni mesec, tj. mesec, na katerega se nanašajo zbrani podatki o prostih delovnih mestih (za 2. četrtletje je to mesec maj), in ne več povprečje vseh treh mesecev v četrtletju.
Grafikon 1: Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
Grafikon 1: Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z letom 2015 je SURS začel samostojno zbirati podatke o številu prostih delovnih mest, in posledica tega je prelom v časovni vrsti podatkov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.