Povprečne mesečne plače, Slovenija, junij 2016

Povprečna mesečna plača za junij 2016 za 0,2 % višja od plače za maj 2016

Povprečna mesečna plača za junij 2016 je bila nominalno za 0,2 % višja, realno pa za 0,4 % nižja od povprečne mesečne plače za maj 2016; znašala je 1.564,49 EUR bruto oziroma 1.018,70 EUR neto.

  • 16.8.2016
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača za junij 2016 nominalno višja, realno pa nižja od plače za prejšnji mesec
Povprečna mesečna plača za junij 2016 je znašala 1.564,49 EUR bruto oziroma 1.018,70 EUR neto. V primerjavi s plačo za maj 2016 je bila nominalno za 0,2 % višja, realno pa za 0,4 % nižja.

V prvem polletju 2016 je zaposlena oseba zaslužila v povprečju 1.570,67 EUR bruto na mesec, tj. nominalno za 1,9 % oziroma realno za 2,4 % več kot v enakem obdobju 2015.

Povprečna mesečna plača višja v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna mesečna plača za junij 2016 je bila v primerjavi s plačo za maj 2016 v obeh sektorjih višja; v zasebnem sektorju za 0,3 %, v javnem sektorju pa za 0,2 %.

Povprečna mesečna plača v prvem polletju 2016 višja v večini dejavnosti
Povprečna mesečna neto plača za junij 2016 se je v primerjavi s plačo za maj 2016 izraziteje zvišala v dejavnostih rudarstvo (za 8,3 %) in oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 6,3 %), najbolj znižala pa v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 1,7 %).

V prvem polletju 2016 so najvišjo povprečno mesečno plačo prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer 1.433,13 EUR neto. V tem obdobju se je povprečna mesečna neto plača v primerjavi s plačo za enako obdobje 2015 zvišala v večini dejavnosti, najizraziteje v dejavnosti javne uprave in obrambe ter v dejavnosti obvezne socialne varnosti (za 4,8 %); znižala se je le v dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,3 %) ter v drugih dejavnostih (za 0,4 %).

Povprečna mesečna plača v prvem polletju 2016 višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji
Najvišjo povprečno mesečno plačo so v prvem polletju 2016 prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji; znašala je 1.113,36 EUR neto ali približno 92 EUR več od slovenskega povprečja. V tem obdobju se je povprečna mesečna neto plača v primerjavi z enakim obdobjem 2015 najbolj zvišala v posavski (za 2,6 %) in koroški (za 2,4 %) statistični regiji.
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, prvo polletje 2016
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, prvo polletje 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija1)
VI 2016Ø I-VI 2016Ø IV-VI 2016VI 2016
V 2016
VI 2016
VI 2015
Ø I-VI 2016
Ø I-VI 2015
EURindeks
Bruto1.564,491.570,671.565,61100,2101,3101,9
Javni sektor1.828,921.824,281.826,96100,2102,2102,4
  od tega sektor država1.822,591.821,201.821,4599,9103,0103,6
Zasebni sektor1.429,221.438,951.431,16100,3100,9101,8
Neto1.018,701.021,481.018,93100,2101,2101,7
Javni sektor1.181,191.178,791.179,73100,2101,9102,1
  od tega sektor država1.181,091.180,171.179,77100,1102,6103,1
Zasebni sektor935,58939,77936,21100,3100,9101,6
1) Za obdobja pred novembrom 2015 so uporabljeni preračunani podatki zaradi spremembe v virih podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za junij 2016 bodo objavljeni 25. avgusta 2016 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.