Zavarovalne premije in odškodnine po poslovnih subjektih, Slovenija, 2015

Zavarovalnice v letu 2015 obračunale za več kot 1.900 milijonov EUR bruto premij

Zavarovalnice so v letu 2015 obračunale skupaj za 1.909,7 milijona EUR bruto premij. Večji del teh sredstev, 1.538,4 milijona EUR  (81 %), je bil obračunan fizičnim osebam, 371,2 milijona EUR (19 %) pa je bilo obračunanih pravnim osebam.

  • 29. 8. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Struktura slovenskega zavarovalnega trga v letu 2015 glede na zavarovalne vrste in poslovne subjekte kaže, da je bil večinski delež bruto premij in odškodnin obračunan fizičnim osebam;  pri premijah je znašal 81 %, pri odškodninah 84 %. 

Zavarovalnice so v letu 2015 obračunale skupaj za 1.909,7 milijona EUR bruto premij. Večji delež teh sredstev, 1.538,4 milijona EUR  (81 %), je bil obračunan fizičnim osebam, manjši delež, 371,2 milijona EUR (19 %), pa pravnim osebam.

Podatki o obračunanih bruto odškodninah za leto 2015 kažejo, da so zavarovalnice obračunale v tem letu za 1.298,2 milijona EUR odškodnin, od tega 1.088,5 milijona EUR (84 %) fizičnim osebam in 209,7 milijona EUR  (16 %) pravnim osebam.

V skupnem deležu obračunanih premij je predstavljalo največji delež življenjsko zavarovanje (26,0 %), sledila so dopolnilno (prostovoljno) zdravstveno zavarovanje (25,2 %), zavarovanje kopenskih motornih vozil  (11,7 %) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (11,6 %).  V skupnem deležu obračunanih odškodnin je predstavljalo največji delež dopolnilno (prostovoljno) zdravstveno zavarovanje (32,5 %), sledila so življenjsko zavarovanje (27,1 %), zavarovanje kopenskih motornih vozil  (12,6 %) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil  (10,5 %).

Pri fizičnih osebah je bil znesek obračunanih bruto premij najvišji za življenjsko zavarovanje (491,8  milijona EUR) in dopolnilno (prostovoljno)  zdravstveno zavarovanje (481,5 milijona EUR), sledili sta zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (174,4 milijona  EUR) in zavarovanje kopenskih motornih vozil  (165,7 milijona EUR). Največji zneski odškodnin so bili obračunani pri dopolnilnem (prostovoljnem) zdravstvenem zavarovanju (421,3 milijona EUR), življenjskem zavarovanju (348,7 milijona EUR) in zavarovanju kopenskih motornih vozil  (130,5 milijona  EUR).

Pri pravnih osebah je bil v letu 2015 znesek obračunanih premij najvišji za drugo škodno zavarovanje (61,4 milijona EUR), sledili sta zavarovanje požara in elementarnih nesreč  (59,7 milijona EUR) in zavarovanje kopenskih motornih vozil  (56,8 milijona EUR). Največji zneski odškodnin so bili obračunani za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil  (42,3 milijona EUR), za zavarovanje kopenskih motornih vozil (33,6 milijona EUR), za drugo škodno zavarovanje (32,4 milijona EUR) in za zavarovanje požara in elementarne nesreče (31,3 milijona EUR).

Grafikon 1: Deleži bruto premij po zavarovalnih vrstah, Slovenija, 2015
Grafikon 1: Deleži bruto premij po zavarovalnih vrstah, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Grafikon 2: Deleži bruto odškodnin po zavarovalnih vrstah, Slovenija, 2015
Grafikon 2: Deleži bruto odškodnin po zavarovalnih vrstah, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Obračunane bruto zavarovalne premije po zavarovalnih vrstah in poslovnih subjektih, Slovenija, 2015
Tisoč EURSkupaj premijePravne osebeFizične osebe
SKUPAJ1.909.656371.2321.538.423
Nezgodno zavarovanje94.98822.35972.629
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje481.959493481.467
Zavarovanje kopenskih motornih vozil222.54756.794165.752
Zavarovanje tirnih vozil2.9732.9730
Letalsko zavarovanje97892553
Zavarovanje plovil 1.104383720
Zavarovanje prevoza blaga7.6877.537150
Zavarovanje požara in elementarne nesreče116.89059.66957.221
Drugo škodno zavarovanje 120.00261.36658.636
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil221.01346.630174.383
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 1.2811.18695
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil1.170271899
Splošno zavarovanje odgovornosti62.24753.7218.526
Kreditno zavarovanje43.73543.245490
Kavcijsko zavarovanje1.9541.814141
Zavarovanje različnih finančnih izgub5.6373.9571.680
Zavarovanje stroškov postopka3.7757373.038
Zavarovanje pomoči 22.7912.04820.744
Življenjsko zavarovanje496.9245.125491.799
Vir: SURS
Tabela 2: Obračunane bruto odškodnine zavarovanja po zavarovalnih vrstah in poslovnih subjektih, Slovenija, 2015
Tisoč EURSkupaj odškodninePravne osebeFizične osebe
SKUPAJ1.298.211209.6831.088.528
Nezgodno zavarovanje34.0288.84225.186
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje421.447105421.342
Zavarovanje kopenskih motornih vozil164.16433.641130.523
Zavarovanje tirnih vozil2.4842.4840
Letalsko zavarovanje917516
Zavarovanje plovil 1.207489719
Zavarovanje prevoza blaga1.7001.66931
Zavarovanje požara in elementarne nesreče52.24531.34220.903
Drugo škodno zavarovanje 60.83232.43028.402
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil136.40142.34594.056
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 8628575
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil806119
Splošno zavarovanje odgovornosti26.86523.6883.177
Kreditno zavarovanje25.40324.0171.386
Kavcijsko zavarovanje38535035
Zavarovanje različnih finančnih izgub3.7892.7821.007
Zavarovanje stroškov postopka541193348
Zavarovanje pomoči 13.47780212.675
Življenjsko zavarovanje352.2103.511348.699
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.