Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, julij 2016

V juliju 2016 rast cen življenjskih potrebščin na letni ravni 0,2-odstotna, na mesečni ravni –0,9-odstotna

V juliju smo na letni ravni zabeležili 0,2-odstotno inflacijo. Na mesečni ravni pa so predvsem poletne sezonske razprodaje obleke in obutve potisnile inflacijo navzdol (za 1,2 odstotne točke), tako da je znašala –0,9 %.

  • 29.7.2016
  • |
  • končni podatki

Na letni ravni julija inflacija – zdaj 0,2-odstotna

Letna rast cen je bila v letošnjem juliju 0,2-odstotna (v juniju 0,3-odstotna), v enakem obdobju lani pa –0,4-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast je bila –0,4-odstotna (v enakem obdobju lani prav tako –0,4-odstotna).

Storitve so se v enem letu povprečno podražile za 2,5 %, blago pa se je pocenilo za 0,9 %. Pocenile so se vse vrste blaga: trajno blago za 1,5 %, blago dnevne porabe za 0,8 %, poltrajno blago pa za 0,5 %.

K letni inflaciji so največ, vsak za 0,2 odstotne točke, prispevali dražji počitniški paketi (za 6,9 %) in hrana (za 1,3 %), po 0,1 odstotne točke vsak pa še dražje prenočevanje v hotelih (za 14,9 %), električna energija (za 3,4 %), telefonske in internetne storitve (za 2,5 %) ter komunalne in druge storitve (za 1,5 %).

Na znižanje letne rasti cen so najbolj, 0,6 odstotne točke, vplivali cenejši naftni derivati. Tekoča goriva so se pocenila za 11,8 %, goriva in maziva pa za 9,6 %. 0,2 odstotne točke so prispevali cenejši rabljeni osebni avtomobili (za 8,9 %), po 0,1 odstotne točke vsak pa še cenejša daljinska energija (za 8,1 %), plin (za 4,1 %) ter oblačila (za 2,6 %). 


Nižje cene obleke in obutve ter zelenjave

V letošnjem juliju so se cene v povprečju znižale za 0,9 %. Poletne sezonske razprodaje oblačil in obutve so največ prispevale k negativni rasti cen (1,2 odstotne točke). Obutev se je pocenila za 17,3 %, oblačila za 16,1 % in oblačilni dodatki za 4,3 %. Nižje cene zelenjave (za 4,5 %) so k mesečni deflaciji prispevale dodatne 0,1 odstotne točke, prav toliko pa tudi vse druge pocenitve v juliju. Med njimi so najbolj izstopali cenejši drugi osebni predmeti (za 3,4 %) in cestni potniški prevoz (za 3,1 %).

Na drugi strani so mesečno deflacijo blažili za 11,9 % dražji počitniški paketi (njihov prispevek je bil 0,4 odstotne točke) ter blago in storitve v skupini stanovanje (za 0,1 odstotne točke), znotraj katere je izstopala podražitev odvoza smeti (za 2,5 %). Občutno so se podražili tudi letalski potniški prevozi (za 11,1 %). 


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

V juliju 2016 je bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, –0,1-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta –0,7-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,7-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta –0,4-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,9-odstotna.

Blago se je v letu dni pocenilo za 1,5 %. Cene trajnega blaga so se znižale za 1,6 %, blaga dnevne porabe za 1,4 % in poltrajnega blaga za 0,9 %. Cene storitev so se v primerjavi z julijem 2015 v povprečju zvišale za 2,3 %.


Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juniju 2016 v povprečju 0,1-odstotna (v maju 2016 –0,1-odstotna), v državah članicah EU je bila 0,0-odstotna (v maju 2016 –0,1-odstotna); najnižja je bila na Cipru (–2,0-odstotna), najvišja pa v Belgiji (1,8-odstotna); v Sloveniji je bila 0,1-odstotna.

Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VII 16
VII 15
VII 16
VI 16 
VII 16
XII 15
I–VII 16
I–VII 15
VII 16–VIII 15
VII 15–VIII 14
VII 16
 Ø 15 
Skupaj100,299,1100,499,699,6100,19
1 Hrana in brezalkoholne pijače101,399,5102,2100,5100,8101,57
2 Alkoholne pijače in tobak100,4100,0100,5100,2100,4100,34
3 Obleka in obutev98,683,984,1100,3100,088,66
4 Stanovanje99,6100,499,798,999,099,49
5 Stanovanjska oprema100,199,5100,4100,199,899,98
6 Zdravje100,6100,1100,6100,4100,6101,00
7 Prevoz96,2100,0100,595,194,697,82
8 Komunikacije102,3100,6102,3104,3103,9103,99
9 Rekreacija in kultura102,7103,5108,599,999,6106,01
10 Izobraževanje100,0100,0100,0100,0100,2100,06
11 Gostinske in nastanitvene storitve102,7100,4102,2102,0101,4102,81
12 Raznovrstno blago in storitve101,399,8100,9100,8101,4101,17
Blago99,197,998,798,998,898,46
Storitve102,5101,7104,2101,3101,1103,91
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VII 16
VII 15
VII 16
VI 16 
VII 16
XII 15
I–VII 16
I–VII 15
VII 16–VIII 15
VII 15–VIII 14
VII 161)
Ø 15  
Skupaj-0,1-0,90,3-0,6-0,799,96
1 Hrana in brezalkoholne pijače0,8-0,42,10,20,5101,34
2 Alkoholne pijače in tobak0,30,00,40,20,4100,24
3 Obleka in obutev-1,9-16,9-17,50,1-0,287,35
4 Stanovanje-0,60,4-0,2-1,5-1,699,30
5 Stanovanjska oprema-0,3-0,40,2-0,1-0,499,62
6 Zdravje0,60,10,70,40,7101,09
7 Prevoz-3,9-0,20,5-5,0-5,697,82
8 Komunikacije2,10,62,13,93,5103,64
9 Rekreacija in kultura1,82,46,00,0-0,2104,24
10 Izobraževanje0,20,00,00,20,4100,20
11 Gostinske in nastanitvene storitve2,80,42,32,21,6102,98
12 Raznovrstno blago in storitve1,5-0,11,40,81,1101,52
Blago-1,5-2,0-1,3-1,7-1,798,12
Storitve2,31,03,11,41,1103,16
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.