Poslovne storitve, Slovenija, 2014

Specializacija najmanj izrazita v računovodskih, knjigovodskih in revizijskih dejavnostih ter davčnem svetovanju

Delež prihodka od prodaje nespecializiranih storitev je bil v letu 2014 največji v računovodskih, knjigovodskih in revizijskih dejavnostih ter davčnem svetovanju.

  • 28. 7. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Specializacija najmanj izrazita v računovodskih, knjigovodskih in revizijskih dejavnostih ter davčnem svetovanju
Podjetja v računovodskih, knjigovodskih in revizijskih dejavnostih ter davčnem svetovanju z vsaj 20 osebami, ki delajo, so skoraj petino prihodka ustvarila s prodajo nespecializiranih storitev in le okoli štiri petine s prodajo specializiranih storitev; 87 % prihodka od prodaje specializiranih storitev so ta podjetja ustvarila z dvema storitvama, in sicer s storitvami finančne revizije (40 %) in z računovodskimi storitvami (47 %).

Pravne dejavnosti so 29 % prihodka od prodaje specializiranih storitev ustvarile s pravnim svetovanjem in zastopanjem v sodnih postopkih na področju gospodarskega prava, 9 % s pravnim svetovanjem in zastopanjem v kazenskih zadevah in 6 % s pravnim svetovanjem in zastopanjem v sodnih postopkih na področju civilnega prava.

Več kot tretjino prihodka ustvarila podjetja, uvrščena v dejavnost arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
V letu 2014 so med podjetji s poslovnimi storitvami (z najmanj 20 osebami, ki delajo) ustvarila s prodajo najvišji prihodek podjetja, uvrščena v dejavnost arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje, in sicer 600,4 milijona EUR. Sledila so podjetja v dejavnosti računalniške storitve; ta so s prodajo ustvarila 590,5 milijona EUR prihodka. Najnižji prihodek od prodaje so v opazovanem letu ustvarile pravne dejavnosti, in sicer 30,5 milijona EUR.

V primerjavi z letom 2013 se je prihodek od prodaje povečal v večini opazovanih dejavnosti. Izjema so bile računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje, dejavnost podjetniško in poslovno svetovanje ter dejavnost tehnično preizkušanje in analiziranje (v teh dejavnostih se je zmanjšal).

Prevladovale so stranke iz Slovenije
Podjetja s poslovnimi storitvami (ki so zaposlovala najmanj 20 oseb, ki delajo) so v letu 2014 veliko večino prihodka ustvarila s strankami, ki so imele sedež ali bivališče v Sloveniji (78 %), še posebej podjetja v dejavnosti podjetniško in poslovno svetovanje (95 %). S prodajo strankam iz drugih držav članic EU so ustvarila 13 % prihodka.
Grafikon 1: Struktura prihodka v izbrani skupini dejavnosti1) po proizvodih (v podjetjih z vsaj 20 osebami, ki delajo), Slovenija, 2014
Grafikon 1: Struktura prihodka v izbrani skupini dejavnosti<sup>1)</sup> po proizvodih (v podjetjih z vsaj 20 osebami, ki delajo), Slovenija, 2014
1) M69.2 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Vir: SURS
Grafikon 2: Struktura prihodka v podjetjih z vsaj 20 osebami, ki delajo, glede na sedež oz. bivališče strank, Slovenija, 2014
Grafikon 2: Struktura prihodka v podjetjih z vsaj 20 osebami, ki delajo, glede na sedež oz. bivališče strank, Slovenija, 2014
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Le podatke o podjetjih, ki zaposlujejo vsaj 20 oseb, ki delajo, tokrat objavljamo prvič. 20. 10. 2016 bomo na podatkovnem portalu SI-STAT objavili tudi podatke o podjetjih z manj kot 20 osebami, ki delajo.

Pri poslovnih storitvah spremljamo naslednje dejavnosti po SKD 2008: oddelka 62 in 78 ter skupine dejavnosti 58.2, 63.1 in 73.1 (letno), 69.1, 69.2 in 70.2 (vsaki dve leti, prvo referenčno leto je 2008) in 71.1, 71.2 in 73.2 (vsaki dve leti, prvo referenčno leto je 2009). Podatki za manjkajoče skupine dejavnosti so pridobljeni iz strukturne statistike podjetij, in sicer za leto 2014 za 71.1, 71.2 in 73.2, za leto 2013 pa za 69.1, 69.2 in 70.2.

Specializacijo posamezne dejavnosti merimo z deležem prihodka od prodaje, ustvarjenim s prodajo storitev, značilnih za opazovano dejavnost, v primerjavi s celotnim prihodkom od prodaje. Postavka »drugo« zajema prihodke od prodaje proizvodov, blaga, materiala in drugih storitev, ki niso značilni za opazovano dejavnost.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.